Rivalerna på krigsstigen

Till: Svenska seglarförbundet, Styrelsen,Tekniska komitten
Från: Svenska Rival 22 förbundet

Angående SRS/LYS-tal

Det är med stor förvåning vi läser i årets SRS/LYS-tabell och finner att SRS/LYS-talet för Rival 22 är höjt med 0,03. Vi undrar naturligtvis vad som motiverat denna höjning. Rival 22-an har kappseglats flitigt i många år och torde ha ett mycket väl underbyggt SRS/LYS-tal som nu verkar ha höjts godtyckligt.


Redan förra årets ändringar i SRS/LYS-regeln förvånade många, då möjligheten att göra avdrag för t.ex. fast propeller försvann. Detta för att förenkla för arrangörerna. Förenkla? Vi har aldrig hört talas om en arrangör som har tyckt att det varit svårt att dra ifrån en eller ett par hundradelar från SRS/LYS-talet. Att läsa innantill i startlistan vilket tal en båt seglar på är väl knappast svårt för deltagarna heller.

Vad som däremot är svårt är att få fler att kappsegla om man tar bort möjligheten att göra avdrag och kunna vara ”med ” trots t.ex en fast propeller. Om man dessutom omotiverat höjer vissa SRS/LYS-tal, får man istället färre deltagare i seglingarna. Det gör det visserligen enklare för arrangören eftersom det blir färre båtar att hålla reda på, men det är väl knappast det som är meningen. Tvärtom är det ju ett av Seglarförbundets mål att öka kappseglandet!?

Rival 22 förbundet har nu i flera år arbetat för att få tillbaka vår SM-status, men redan nu ser vi att flera av de som är tänkbara deltagare drar sig ur KLM. Det beror på att de möjligheter dessa seglare har att kappsegla, förutom vid KLM, är att delta i lokala SRS/LYS-seglingar vilket nu känns omotiverat då möjligheten att delta på någorlunda lika villkor har försvunnit. Man väljer då att sluta helt med kappsegling istället.

Rival 22 förbundet har fått liktydiga signaler från andra klassförbund och seglare.

Vi är väl medvetna om att Rival 22-an har ett ”bra” SRS/LYS-tal i vissa vindstyrkor, men det är väl knappast extremfallet som ska sätta talet. Att man ”går bättre ” i vissa vindar gäller ju dessutom för de flesta båtar.

Vi undrar också över skrivningen i regeln att underlagen till SRS/LYS-talen samt ändringar av dessa inte är offentliga?? Varför? Öppenhet, tydlighet och väl motiverade beslut är ju grunden till att slippa spekulationer, misstänksamhet och diskussioner som inte leder någon vart utom till prestigekrig.

Dessutom torde väl medlemmarna i ett förbund ha rätt till insyn i de beslut som tas inom förbundet.

Vi anser att Rival 22-ans SRS/LYS-tal 1.12 är det som ska gälla även i fortsättningen

Vi emotser snara svar på följande frågor:

  • Vad skulle motivet vara till att höja Rival 22-ans SRS/LYS-tal med 0,03?
  • Hur har SSF tänkt få fler att kappsegla om man tar bort möjligheterna till att delta på någorlunda lika villkor?
  • Varför är underlagen till SRS/LYS-talen inte offentliga?

För Rival 22 förbundet:
Kent Johansson (tekniskt ansvarig)
Bränninge 24 15139 Södertälje
kentharry@spray.se