Tjörn Runt | informationsträff


Här är min (och längre ner StSS) sammanfattning av gårdagens träff på mässan. Det finns även en presentation här.

Träffen hade samlat femtio personer, och som vanligt var medelålderna ganska hög. Som jämförelse så drog Bohusracets träff tidigre i veckan ungefär lika mycket folk.

Först genomlyste man ekonomin, med fokus på intäkterna. Man omsätter 1.5 Mkr och får in 250.000 i anmälningsavgifter på både lilla och “stora” Tjörn Runt. Jag tror man ville bemöta kritiken om de höga startavgifterna, men min känsla är att den handlar mer om vad man får för sina pengar än om summan i sig.

Sedan berättade Dennis Olsson om förändringarna inför sommaren:

  1. Sista minuten-anmälan tas bort. Man hade ju strul förra året då vinnarens anmälan blev en diskussionspunkt, och nu stänger man den möjligheten. Det brukar komma 15-20 båtar sista dagen, men nu hoppas man kunna hantera det genom att förlänga ordinarie anmälningstid.
  2. Man måste bestämma om man skall segla med spinnaker/gennaker en vecka innan. Man kan alltså inte ändra segelföring efter fredagens väderbriefing.
  3. Det blir krav på “krav på användning av flytutrustning i enlighet med SSF-bestämmelse”
  4. Man kör en kappseglingskurs på Stenungsbaden om ett par veckor.

Punkt 1 och 2 är lite lustiga. Hade StSS bara följt sin egen inbjudan tidigare år (satt efteranmälda båtar i sista startgrupp utan placering totalt och inte accepterat sena segelförändringar) så hade man ju inte haft något problem.

Sedan presenterade Bosse Bäckman tankarna inför 2013 (som vi tidigare diskuterat här).

Han gjorde klart att ingenting var bestämt och att man ville ha seglarnas input på både banan och arrangemangen runt omkring. jag tycker att man varit lyhörda och fångat upp de viktigaste önskemålen från seglarna.

Viktigast av allt är att få tillbaka festligheterna kring racet. Därför är det bra att alla går i mål i Stenungsund, att man samlar kalaset på en “eventområde” vid kubbhuset där amn kan ha öltält och annat. Man har också förstått att logistiken är viktig och att man måste fixa hamnplatser och kanske paddanbåtar som transporterar folk mellan hamnarna och kalasområdet. Många saker att fixa – men helt rätt tänkt.

Banan går åt andra hållet, med start på Stigfjorden och mål vid Tjörnbron. Detta har det ju snackats länge om, och nu blir det verklighet. Så klart fonns det både för- och nackdelar, men så är det ju med dagens bara också. Man ville stämma av läget med handuppräckning och alla utom en handfull var för att segla banan motsols. StSS verkade lite förvånade över hur positiva seglarna var.

TjR12_langabanan.jpg
Sedan hävdar man att “många seglare, framför allt med större båtar, vill gärna segla en längre sträcka”. Det är väl en fin omskrivning av att vi vill ha ett säkrare race där man inte måste ta stora risker (vi behöver inte ta den diskussionen igen). Oavsett anledning, så delar man upp fältet i en liten och en stor klass. Gränsen går troligtvis vid 1.20-1.25 någonstans men ingenting är bestämt. Den stora klassen kör utanför Härön och kanske ner runt Hätteberget.

Det diskuterades också varianter med en boj vid Skallens fyr (eller inne i Marstrand vi Såsen) för att göra det publikvänligt för de som vill sitta och kolla på Marstrand. Oavsett vilka andra saker man rundar, så hade en stor boj vid Skallen varit så cool!

TjR12_kortabanan.jpg
De mindre båtarna seglar samma bana som vanligt.

Nästa fråga var banförkortning, eller vad man gör när det inte blåser. Skall man flytta ut starten? Skall man ha etappmål vid Åstol? Rent generellt trodde man väl att den här banan skulle vara säkrare ur vindperspektiv (man kommer snabbare ut i havsbandet).

Även målgång debatterades StSS vill köra målgång vid tribunen och den gamla startlinjen. Röster hördes för att man skulle köra under eller innan broarna där publiken fanns. Det är kanske strunt samma, men att gå i mål under bron där publiken finns känns nästan roligast?

Sedan debatterades så klart det här med två klasser. Handuppräckning igen och en klar majoritet tyckte det var helt ok. Motståndarna (4 st) hävdade att man bröt mot traditionen och hur skulle det nu gå med totalsegraren? Det visade sig sedan att man på 70-talet hade haft flera klasser och flera vinnare. Jobbigt med traditioner.

En annan tanke som fanns var att synka tillfartsseglingarna och köra dem till Skärhamn för festligheter där. Bra tänkt, men frågan är hur många som kan ta ledigt torsdag-fredag? Fast blir det ett tillräckligt bra arrangemang, så drar det nog fler seglare än dagens tillfartsrace.

Till sist diskuterades jubileumet och vad det mer skulle kunna innebära. Man kanske skulle låta alla som fyllde 50 segla gratis? Eller premiera de som seglat många gånger? En jubileumsbok hade varit på tal men nu blir det nog ett magasin i stället.

Rent generellt så tror jag man måste fokusera framåt och använda jubileumet som en nystart lika mycket som en återblick. Skall man vända den nedåtgående trenden så måste man attrahera nya seglare – inte fortsätta prata om legenderna som seglade förr. Det är en kul touch, men inget man kan bygga sin marknadsföring kring.

Sammanfattningsvis var det bra diskussioner – och seglarna kanske är mer förändringsvilliga än vad StSS trodde. Men…

Det var ett par unga tjejer som kom till mötet för att man hade bestämt sig för att segla Tjörn Runt för första gången, och nu ville man veta mer. De gick efter ett tag… Här bör man fundera på hur man når utanför den innersta kretsen – både med innehåll och leverans.

Många kloka synpunkter på Båtmässan efter träffen med seglarna

Runt 60 seglare mötte upp på Båtmässan för att höra nyheterna inför 2012 och planerna inför jubiléet 2013. Och många kloka synpunkter och förslag lyftes fram under ledning av Harald Treutiger.

Lasse Berglund, marknadsansvarig för tjörn Runt, inledde med att berätta om ekonomin bakom Tjörn Runt och hur viktigt stödet är från våra sponsorer. Anmälningsavgifterna är en mycket liten del av ekonomin. Sponsorerna bidrar både med pengar eller exempelvis mat och kläder till funktionärerna.

Nyheter Tjörn Runt 2012
Dennis Olsson, teknisk ansvarig, berättade om förändringar inför 2012.

Sista-minuten anmälningen tas bort. Det har funnits oklarheter när tävlingen drar igång bland deltagarna vilka man tävlar mot. I stället håller vi anmälan öppen längre.

Måste bestämma segelsättningen en vecka innan.

Vi förtydligar kraven på användning av flytutrustning enligt SSF-bestämmelser, att ha en flytväst som ger bärkraft om man faller i vattnet.

Kappseglingsutbildning för nybörjare och er som vill lära mer om kappsegling den 25-26 februari på Stenungsbaden.

Planer inför jubiléet 2013
Dennis fortsatte med att berätta om tankarna kring hur tävlingen ska seglas under 50-års jubiléet 2013.

Förslag att segla motsols och därmed se till att alla landar i Stenungsund – där det förhoppningsvis blir ett rejält kalas

Förslag på att dela in startfältet i två klasser, lilla och stora, där den stora klassen seglar via Hätteberget utanför Marstrand. Gränsen mellan lilla och stora klassen är inte helt klart, men kanske kring SRS 1,20-1,25

Bosse Bäckman, projektledare för 50 årsjubiléet, presentarde sedan alla de olika tankar som finns kring hur vi kan lyfta jubileét 2013 tillsammans med våra sponsorer, kommunerna och de lokala företagen.

Kloka förslag och glada tillrop
Efter presentationen fick seglarna möjligheter att komma med synpunkter och lämna förslag. Majoriteten av deltagarna ställde sig mycket positiva till att segla motsols 2012, men de såg även riskerna. Men framför allt framhöll man möjligheten till en gemensam fest i Stenungsund.

Tävlingsledningen noterade alla synpunkterna och kommer att gå igenom dem.