Vierø med nya utmaningar

Jacob Vierø är kanske inte lika känd som pelle P och Norlin, men han har haft ett finger med på många sweeta båtar. Tre Kronor, DS 37 Match och HP 1030 är några exempel.

Jacob Vierø har valt att lämna sin post som ordförande i CDE Danish Marine Design och säljar sin andel av aktierna till företagets övriga ägare.

Efter att i knappt 25 år ha varit ansvarig för företagets formgivning av skrov på speciellt performance segelbåtar väljar Jacob Vierø att bilda eget designfirma med placering i Göteborg. CDE Danish Marine Design har med nya tider anpassat produktutbudet efter efterfrågan och firmaets kunnighet är fortfarande efterfrågad på många områden. Jacob Vierö önskar dock att fortsatt satsa på formgivning och design av segelbåtar i performance segmentet och valet blev att göra detta i eget regi.

Kring engineering och CE-märkning mm fortsätter samarbetet mellan Jacob och Danish Marine Design. I övrigt vill de numera två bolag med olika inriktning gå skillda vägar.

I tiden med CDE Danish Marine Design har Jacob ansvarat för formgivningen av ett stort antal båtar. Bland mer kända designs i Sverige kan nämnas IACC-båten Tre Kronor, DS 37 Match Racer, Maxi 1300 ihop med Pelle Petterson, M 60 samt senast HP 1030 och dennes ännu ofödda systrar. Jacob har deltagit i ett stort antal America’s Cup projekt och Volvo Ocean Race projekt som analytiker. På Tjörn byggs för tillfället Danish Marine Designs och Jacob Vierøs sista gemensamma design – CDE 720.

Jacob Vierø
yachtdesign@telia.com
+46 708 32 70 71