Skip to content

1 Comment

  1. Clifford
    Feb 29, 2012 @ 23:14

    Man får tydligen i 450 pers i en japansk båt och 8 pers i en svensk. Man får väl förutsätta att båtarna är något sånär lika i storlek så slutsatsen måste bli att japanerna är väldigt små…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.