Ombord | SAP Extreme Sailing Team


Efter att ha seglat med Team Duqm Oman i Extreme Sailing series i Muscat var det dags för Danska SAP Extreme Sailing Team. Här är race 19, där man gjorde en svår babordsstart och missade tåget på första kryssen. Ett ganska långt resonemang i afterguarden före start, där man har ett mer kollektivt (Skandinaviskt?) beslutsfattande än många andra team.

Ombord var Jes Gram-Hansen, Rasmus Køstner, Pete Cumming, Mikkel Røssberg & Nicolai Sehested. Det officiella språket är engelska, men när det gick lite sämre så skällde man lite på varandra på danska.