Har ni koll på ISO 12217-2?

Hittade följande obligatoriska uppgift i anmälningsformuläret till ÅF Offshore Race:

Stabilitetscertifiering enligt ISO 12217-2 (Framgår av tillverkarens ”Försäkran om överenstämmelse”). Alternativt stabilitetsindex enligt ORCi mätbrev. Om ej tillämpligt, notera NA i fältet nedan.

Är det här någonting ni har koll på? Behövs det? Det finns inte med som ett krav i NoR? När är det “ej tillämpligt”?

Personligen tycker jag att vi behöver göra det enklare att kappsegla. Jag tycker att jag har bra koll, men kan inte utläsa om jag uppfyller dessa krav. Enligt mina papper uppfyller vi “ISO 12217:2010 Standard”. Bör jag förstå skillnaden? I ett annat race förväntas jag uppge kontakttelefon till närmast anhörig för alla ombord i en 40-fotare för att segla bansegling nära land. Är det rimligt?

Nej, det är dags för en förenklingskampanj. Tar SSF bollen? SHF?