Båtarna har ju blivit så mycket större?

När vi diskuterar kappseglingar och deltagande, så finns det teorier kring varför vissa race ökar, samtidigt som anda minskar,. Jag har ju försökt hålla lite koll på alla race med mer än 50 deltagare över åren för att försöka dra lite slutsatser utifrån detta.

Framförallt när det gäller minskningen på Tjörn Runt så har det ofta förklarats med att “det är lika många deltagare för båtarna har blivit så mycket större”, så att de som tidigare var med i sina små båtar nu samlades i färre stora?

Jag tyckte att detta lät konstigt eftersom det inte hade drabbat andra race på samma sätt.

tr_boatsize2
Till sist var jag tvunget att titta efter. Jag tog förra årets startlista för att jämföra den med den från 2002, dvs 10 år tidigare. Antalet båtar gick ju från 714 till 430, ett tapp på ca 40%. Men tittar man på antalet stora/snabba båtar (SRS >1.20 exklusive sportbåtar) så är det i stort sett konstant. 2002 fanns 120 båtar i denna kategori och 10 år senare fanns faktiskt färre stora båtar med 110. Lite underligt eftersom båtar i en viss storlek blivit snabbare.

Jag har också gått igenom dessa båtar för att se hur många man kan vara ombord. Ex 10 på en 40-fotare och 5 på en X-99 eller 33-fotare. Då visar det sig att det var färre seglare på “stora båtar” 2012 än 2002. Antar man att det var 4 personer i snitt på alla övriga båtar så har antalet seglare gått från 3.232 till 2.089 vilket är ett tapp på 35%.

Tittar man längre ner i listan så kan man se att de 284 båtar som har försvunnit mestadels är äldre volymbåtar där antalet Express, H-båt, Maxi Racer, Comfortina, Cumulus, Maxi 77 och 707 mer än halverats. Och nu vet vi att seglarna inte har återkommit i stora båtar. Vare sig egna eller som gastar i andras.