Seglingssporten har existensiella problem?

Jag har i något läge tyckt att segling är en lite “nervös” sport som vill passa in och ofta jämför sig med andra sporter; vad tycker IOK, behöver vi segla på nåt annat sätt och hur skall media få upp ögonen för oss?

När vi egentligen har massor av bra komponenter som vi borde kunna vidareutveckla.

Fast när man gör sin hemläxa så inser man att det handlar om pengar. ISAF och de nationella förbunden finansieras till största delen av IOK i olika bidragsformer. Då förstår man prioriteringarna lite bättre.

Detta aktualiseras igen när Seglarförbundet ställer frågan på sin web: finns segling?

Eftersom man jobbar med en vision som skall börja gälla om två månader (Strategisk plan för Svenska Seglarförbundet 2015-2025) så borde man väl veta att sporten finns?

Men när man läst en bit så förstår man att det handlar om en betydligt mer jordnära fråga:

2011 beslutade RF i en demokratisk process om en ny modell för hur medlen ska fördelas. Den nya modellen baseras på ett antal mätbara parametrar och mätverktyget är IdrottOnline. Den här modellen gäller fullt ut från 2015 och i september 2014 fick vi besked om att det påverkar seglingen radikalt. Från 2014 till 2015 tappar seglingen hela 3,3 miljoner kronor, vilket motsvarar ett tapp på 29 % av SSF:s stöd från RF. Tappet är uppdelat på 2,8 miljoner kronor till SSF centralt och 536 000 kronor i Idrottslyftsstöd till klubbarna.

– >En av de viktiga parametrarna som stödet fördelas på är antalet medlemmar som är inlagda i IdrottOnline. SSF har idag ca 115 000 individuella medlemmar via 370 medlemsklubbar. Av dessa finns idag bara ca 25 000 inlagda som aktiva i IdrottOnline, vilket påverkar stödet från RF.

– En annan viktigt parameter som modellen bygger på är de aktiviteter som förbundets klubbar, distrikt och centralorganisation genomför. Det är aktiviteter som antalet i IdrottOnline redovisade utbildningstimmar, antalet i IdrottOnline redovisade LOK-stödstimmar (lokalt aktivitetsstöd) och hur bra vi är inom elitidrotten.

– Som tur är kommer inte detta som en överraskning för SSF. Vi har haft uppe det framtida SF-stödet på varje seglardag sedan 2009 och det var en betydande del i sammanslagningsdiskussionerna med SBU, säger Svenska Seglarförbundets ordförande, Lena Engström.

– Läget är allvarligt och i den nuvarande organisationen och verksamheten är beroende av bidraget från RF. Vi måste gemensamt inom seglingen bli mycket bättre på att rapportera våra medlemmar och aktiviteter i IdrottOnline än vad vi är idag. Dessutom måste vi förändra intäktsstrukturen om vi vill fortsätta vara ett starkt förbund vilket jag förutsätter. Detta kommer naturligt som en del i det pågående strategiarbetet, avslutar Lena.

Medel_till_klubben_modell

Segling finns.

Det är ju bra.

Vad som inte är lika bra är att vi tappar 3,3 miljoner i bidrag.

Eller att vi bara har koll på 22% av medlemmarna i förbundet.

I en tid då man skall sätta en ny vision och motivera sin existens för seglare och klubbar så är det så klart inte optimalt att behöva jaga klubbarna med ökad rapportering.

Kanske är det så att detta är en effekt av två lite större problemställningar.

Den första handlar om kommunikation. Uppenbarligen behöver SSF klubbarnas hjälp med att registrera medlemmar och aktiviteter. Om problemet varit på bordet sedan 2009, men bara 22% av medlemmarna är på plats, så är det något som inte funkar? Samtidigt efterfrågar klubbar och seglare konkreta exempel på vad SSF bidrar med, det framkom i diskussionerna kring ett samgående med SBU?

Den andra handlar om finansiering. Inte bidrag, utan ett större perspektiv. Dansk Sejlunion brottas också med medlemsbortfall (5% av medlemmarna försvann 2013) och minskande bidrag. Där pratar man om att utarbeta en finansieringsstrategi som innehåller en större andel sponsorpengar. Jag vet inte hur denna diskussion ser ut, men olika vägar för att finansiera verksamheten borde vara högt på agendan?

Jag vet inte om jag är lite yrkesskadad efter att ha läst för många affärsplaner eller hört för många pitchar från start-ups? Men jag blir alltid nervös när affärsidén är lite luddig, intäkterna minskar varje år och man inte riktigt har koll på vilka kunderna är.