Väga i Göteborg 21/4

Vi är några stycken som kommer att väga båtar i Saltholmen, Göteborg, den 21/4 med start kl 13. Kranen tar 5600 kg och vi har några par platser kvar. Kanske finns det intresse?

Kontakt: Gustav von Sydow på 073-0431857.