Skip to content

8 Comments

 1. Pelle Fälth
  Jun 29, 2015 @ 09:34

  Peter, du har väl lämnat in en protest mot dem ;-) , man får väl inte lämna båten under kappsegling?

  Reply

  • Peter Gustafsson
   Jun 29, 2015 @ 09:38

   Om man tar sig tillbaks igen så borde det vara ok :-)

   Reply

  • Pelle Lindell
   Jun 29, 2015 @ 10:38

   Helt OK att bada om båten ligger still.

   Regel 47.2:
   Ingen person ombord får avsiktligt lämna båten, utom vid sjukdom eller personskada
   eller för att hjälpa en person eller farkost i fara, eller för att bada. En person
   som lämnar båten oavsiktligt eller för att bada ska vara tillbaka ombord innan båten
   fortsätter i kappseglingen.

   Reply

 2. Johan
  Jun 29, 2015 @ 13:48

  Är det OK om man lägger till temporärt i Strömstad under Bohusrace och tar en pilsner för att sedan fortsätta?

  Reply

  • Pelle Lindell
   Jun 29, 2015 @ 14:02

   Nej man får inte förtöja (utom för reparation) men däremot ankra och vada/simma iland skulle vara ok.

   45 TA BÅT UR VATTNET, FÖRTÖJA OCH ANKRA
   En båt ska vid sin förberedelsesignal flyta fritt och får inte vara förtöjd. Därefter får
   den inte tas ur vattnet eller förtöjas utom för att länsas, revas eller repareras. Den
   får ankra och besättningen får stå på sjöbotten. Den ska ta ombord ankaret innan
   den fortsätter i kappseglingen, utom när den inte kan det.

   Reply

 3. srsseglaren
  Jun 29, 2015 @ 19:44

  Lätt att man skojar bort det hela, men regel 47.2 är lite motsägelsefull om man tar regeln efter dess exakta skrivelse ?
  I första meningen står klart och tydligt “Ingen person ombord får avsiktligt lämna båten -för att bada” förkortat.

  I nästa mening “En person som lämnar båten oavsiktligt eller för att bada ska vara tillbaka ombord innan båten fortsätter i kappseglingen.

  Märkligt ? man får inte, men om man ändå gör det, eller ?

  Ordet “får” borde vara samma som skall dvs måste efterföljas, om det inte efterföljes kan vara anledning till åtgärd från kappseglingskommiten ?
  Eller menas att man råkar ramla i eller blir i kastad ?
  Vill besättningen bada så får en man kastas i och resterande hoppa i för hjälpa denne ombord ?
  Overthinking :-)

  Reply

 4. JanDejmo
  Jun 29, 2015 @ 20:29

  47.2 Den första meningen börjar: “Ingen person ombord får avsiktligt lämna båten, utom…”

  Sedan följer ett antal undantag: ”vid sjukdom eller personskada eller för att hjälpa en person eller farkost i fara, eller för att bada.”

  Tar man bort alla undantag utom det sista så blir regeln: “Ingen person ombord får avsiktligt lämna båten utom för att bada.”

  Att bada är alltså tillåtet.

  Om man ger den andra meningen samma behandling som den första så kommer den att lyda: ”En person som lämnar båten för att bada ska vara tillbaka ombord innan båten fortsätter i kappseglingen.”

  Den engelska texten har “shall” där det i den svenska står “får” och är kanske något tydligare.

  Reply

  • srsseglaren
   Jun 29, 2015 @ 20:39

   Tackar för att reda ut begreppen :-)

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.