Class 40 Concise 8 | Fastnet training

Fler som värmer upp inför Fastnet. Känns som vi skulle behöva lite sånt här – men 700′ transport till Cowes kanske också räknas?