1977 Sydney to Hobart

Tuffa tag även förr i tiden.