Infucker + revning

Veckans läsarfråga.

Då jag står inför att fixa till en del restpunkter på däcksutrusning, tänker jag att allt som finns på restlistan ska ordnas nu när innertaket ska tas ner.

1. Infucker. Här vore det meningsfullt med läsarnas reflexioner. Hur mycket utväxling? Vissa säger 2:1, andra kompletterar med fintrim… Det handlar om cruising men, sånt om funkar på race brukar vara väldigt funkis för cruising också.. Förslag på beslag för infästning i däck, block, vad ska skotet gå igenom etc.?

2. Revning – hals. Har inte etablerat någon single line då det blir så långa linor. Är inne på att ha separat revlina fram. Går den kombinera med cunningham så man får finjusteringsmöjligheten kvar även med revat segel?

Båten är en Sun Fast 40.3, mycket likheter med First 40.7 (Sparcraft performance)

Segelplan.