Nytt i SRS enskrov 2019

Klassregkler 2019 här.

Välkommen till SRS2019! Vi har nu öppnat för mätbrevsansökningar för enskrovsbåtar. Ansökning för Flerskrov och jollar samt tabellerna publiceras inom kort.

Årets stora nyhet är att mätbrevsystemet har genomgått en större uppgradering. Ambitionen är att det inte skall märkas särskilt mycket för seglarna men verksamheten bakom kulisserna kommer att bli bättre organiserad och risken för fel i hanteringen av mätbreven kommer att bli mindre.

I samband med detta inför vi en ny avgiftsstruktur som bättre speglar den arbetsinsats som krävs för varje enskilt mätbrev. Detta innebär att förnyelse av mätbrev utan ändring kommer att bli billigare och de som gör ändringar får betala något mer än tidigare. Vi ändrar också den administrativa rutinen på så sätt att ett mätbrev förnyas alltid utan ändring och det kan sedan ändras tre gånger per säsong. Båtägare skall ansöka om och betala för förnyelse och ändringar via webbgränssnittet på http://matbrev.svensksegling.se

Ny avgiftsstruktur
Priserna för 2019 kommer att bli:

Nytt mätbrev: SEK 850:-
Förnyelse (utan ändring): SEK 220:-
Ändring av mätbrev: SEK 300:-
Provmätbrev: SEK 300:-

Bedömningsmetoden har justerats på några punkter.

Bedömningen av flygande segel har justerats så att båtar med små flygande segel kommer att få något höjt respittal och båtar med stora flygande segel något sänkt. Spinnakerns hisshöjd, ISP, kommer i fortsättningen påverka respitalet och anges inte ISP i mätbrevsansökan får båten ett defaultvärde som representerar ett topp-hissat flygande segel.

Inverkan av riggens aspect-ratio har justerats för båtar med låga och breda segelplan

Inverkan av vattenballast har reducerats, speciellt för talet för full besättning.

SRS Tabelldata
Ett antal tabellbåtar har fått justerade uppgifter och därmed kan respitalet ha ändrats. Källan till nya måttuppgifter är främst SRSv – mätningar och information från ett antal båtägare och vi tar gärna emot information om ytterligare felaktigheter i båtdataladen. Ändringarna rör följande båttyper; Luffe 37, Mustang Jr, Elan 37, Wasa 55, X-332, Elan 40, J/80, Sweline 36, X-382, Oceanis 311, Neptunkryssare, Mälar 30 och RS Elite.