Slutdiskuterat i simsporten

Under många år har vi diskuterat varför barn och unga slutar segla.

Andra sporter har så klart liknande problem, och analyserna liknar varandra. Även om avhoppen sker i olika åldrar, så är det uppenbart att erbjudandet idag riktar sig till de som vill satsa och bli riktigt bra. Vill man bara idrotta “på kul” hör man inte hemma i den klubbstruktur vi byggt?

“Gå med i sjöscouterna” som någon sa till mig när jag undrade hur min dotter skulle hitta en klubb att hänga på.

Nu utmanar Spårvägen Simförening andra klubbar i Sverige.

När tar någon av våra större seglingsklubbar upp stafettpinnen?

Stockholm den 20 december 2019

Hej simmarkollegor

Under många år har utslagning debatterats i både Idrottssverige och i media. Debatten har varit bra men vi anser att det är slutdiskuterat och att det är dags att agera. Det är dags att skrota utslagningen och selekteringen.

Sedan maj i år tillämpar Spårvägen Simförening inte längre utslagning av simmare i form av selektering. Från att ha jobbat enligt ett klassiskt tankesätt där simmare mer eller mindre slås ut löpande och placeras i grupper de själva inte har valt, har vi nu gjort det möjligt för alla medlemmar att fortsätta träna och tävla så länge de vill, oavsett ambitionsnivå och mål. Vi har gjort det eftersom vi är övertygade om att det är bättre för alla; simmaren, föreningen och simsporten och nu hoppas vi att ni följer efter.

Som ni vet slutar majoriteten av alla simmare redan innan 11 års ålder, den så kallade elvaårspuckeln. Det är alldeles för tidigt. Vi är övertygade om att den systematiska utslagningen, som är en naturlig del av många idrotter, är det främsta skälet. Om vår nya ordning kan få en enda ungdom att stanna så är det värt förändringen. Ingen får sluta simma i Spårvägen för att det inte finns någon grupp man vill vara i, eller ännu värre; för att någon vuxen bestämt att man inte räcker till.

Vårt nya system är uppbyggt kring valfrihet. Alla barn och ungdomar blir inbjudna till att prova på att träna med en tävlingsgrupp. Det är sedan barnet själv som bestämmer sig för om hen vill börja i gruppen eller hellre vill fortsätta i träningsgrupp. Det är inte en provträning där tränarna ska bedöma förmågor och fälla avgörandet. Första gången vi bjöd in till provträning kom cirka 30 av de 45 inbjudna barnen och ett antal valde sedan att börja i tävlingsgruppen. Vi blev mycket nöjda med resultatet men föräldrarnas reaktioner vittnade om hur annorlunda initiativet var. Flera av dem hade svårt att förstå att det inte handlade att barnen bedömdes utifrån prestation utan om vilja och att barnen själva fick bestämma om de ville vara med i tävlingsgruppen eller inte.

Spårvägen har avvecklat systemet med utslagning men vi anser att det inte räcker. Vi vill se en inkluderande simsport utan utslagning. Vi utmanar därför samtliga simklubbar i Sverige skrota selekteringen inom simningen. Låt oss tillsammans göra simningen till en sport för alla – oavsett ålder och mål.

Vi har inget att vara rädda för. Det finns förmodligen inte en enda elitsimmare som anser att en mindre framgångsrik simmarkompis har sinkat dess individuella utveckling.
Det är inte farligt att släppa in fler i tävlingsgrupperna och om man ska hårdra det så är det vår plikt: Artikel 2 i Barnkonventionen som blir svensk lag den 1 januari 2020 säger att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att inga barn får diskrimineras. Artikel 12 klargör att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Dessa är artiklar som i högsta grad rör oss som idrottsföreningar eftersom det är i vardagen som skillnad görs, inte i lagtexten.

Hör gärna av er till oss om ni vill veta mer om hur vi öppnade simningen för alla.

Med vänliga hälsningar
Jonatan Wik, Sportchef och Magnus Sundqvist, Ordförande

SPÅRVÄGEN SIMFÖRENING
Bräckegatan 14, 162 61 Vällingby
Kansli: tel 08-471 82 25
www.sparvagensim.se