Licens för att segla SM?

Att man skall ha licens för att kappsegla har ju debatterats en del. Senast i Norge som införde det för alla kappseglare för ett par år sedan. Men man omarbetar nu modellen då många sällankappseglare tyckte det var krångligt att lösa licens. Nu har man identifierat ett antal klasser som skall ha licens.

I “Remiss till distriktsförbund inför Seglardagen 2015” har SSF uppe frågan om licens för att segla SM. Det skulle i så fall beröra knappt 1000 kölbåtsseglare och lika många jolleseglare.

3.1 Tävlingslicens
Den tävlingsseglande gruppen av SSF:s medlemmar är en relativt homogen grupp som vi direkt kan relatera till de att de nyttjar de tjänster som SSF tillhandahåller.

I de flesta andra idrotter har man en så kallad tävlingslicens med syfte att i första hand säkerställa att utövarna har fullgott försäkringsskydd vid utövandet av sin tävlingsidrott. I synnerhet på nationellt högsta nivå som t.ex. SM. Det finns en rad olika former av licenser i olika idrotter. Det mest extrema exemplet är troligtvis ridsporten med en rad olika licenser för såväl ryttare som häst.

Genom en licens har vi möjlighet att kommunicera och erbjuda våra seglare en bättre service och skräddarsydda lösningar än vad vi gör idag.
Vi vill också kunna erbjuda våra seglare en möjlighet till särskilda förmåner i form av exempelvis rabatter, riktade erbjudanden, förhandsinformation eller bonus på köp baserat på den gemensamma marknadskraften hos denna grupp.

SSF:s förslag är att:
– Tävlingslicens införs fr.o.m. 1 januari 2016. Under 2015 informeras klubbar och seglare samt erbjuds teckna en frivillig licens.
– Tävlingslicens skall gälla de seglare som deltar vid SM
– Alla i besättningen skall ha tävlingslicens
– Juniorlicens gäller från tom det år seglaren fyller 20 år. Seniorlicens gäller från och med 21 års ålder.
– Licensen skall om möjligt byggas ihop med klassförbundsavgifterna för de aktuella klasserna (SM-klasserna) så att det blir administrativt enkelt för seglaren.

Jag förstår att SSF behöver få in pengar för den service man erbjuder, men jag tror man behöver vara tydliga med vad jag som SM-seglare i IF eller Snipe får för mina pengar. Sedan tidigare betalar jag medlemskap i några olika klubbar, medlemsskap i ett klassförbund och startavgift. Ibland också mätbrevsavgifter. Jag tror på tydlighet när alla vill ta ut en avgift för ungefär samma sak?

Jag är inte heller säker på att alla klassförbund har beredskap för att hantera administrationen?

Vad säger ni?