Sunneskärs tillfartssegling 2003

1 Peter Gustafsson, Albin Nova
2 Nils Erik Andersson Maxi 77
3 Patric Engelin, Maxi Racer
4 Bengt Dahl, Contrast 33
5 Lars Björkroth, X-442
6. Sten Bergquist, Alltiett 35
7. Roger Ahlquist, Mumm 36
8. Kurt Larsson, Bianca 32
9. Hans-Olof Ohldin. Dom. 105
10. Claes Elfström, Mamba 35
11. Peter Kolni, Elan 31
12. Bo Knape, Elan 40
13. Robert Jessing, Elan 333
14. Ulf Bergström, X-99
15, Eyvind Lycke, Maxi 999