ISAF Offshore Personal survival course 2007


SSTC arrar två kurser under våren:
Göteborg 2007-03-17–18 & Stockholm 2007-03-23–24

Även i Norge arras kurser för fullt eftersom den är obligatorisk för skeppare i de norska shorthand-kappseglingarna. De kurstillfällen som fanns, tog slut samma dag som de annonserades!