Mot Commodores’ Cup 2010

OK, nu är det allvar!

Sten Edholm och Patrick Lindblom tar tag i uttagningarna inför Commodores’ Cup, så nu gäller det att ha ordning på prylarna. SHF verkar i alla fall ha koll och driver frågan proffsigt. Sex båtar på listan nedan, och jag vet att det finns fler som är intresserade.

Ett upplägg som har diskuterats av något team är att köra hårt här hemma i befintlig båt, för att byta till konkurrenskraftig IRC-racer efter säsongen.

Förresten, Bengt blir ju en “dark horse” i en Benetau 43. Den kanske är bättre än First 45 i lätt väder :-)

Mot Commodores Cup

Svenska Havskappseglingsförbundet har för avsikt att gå vidare med ett svenskt lag till Commodores Cup 2010, under förutsättningar att erforderligt antal båtar kan ställa upp. Möjligheter finns även att ställa upp med ett nordiskt/skandinaviskt lag. Intresse för detta har anmälts från såväl Danmark som Finland.

Ett första underlag för ett eventuellt deltagande har 2008-11-22 lagts ut på SHF hemsida, flera potentiella team har hört av sig. Därutöver har SHF initiativ fått en hel del positiva kommentarer på bl.a Blur.se.

Följdriktigt har ett antal frågor ställts om uttagningsprocessen, tidsförhållanden mm. SHF lägger med denna PM ut en mera formell intresseförfrågan med båttyp, prel IRC-tal och en första projektplan enligt nedan senast 2009-02-15. Det kommer vara öppet för båtar att anmäla sig senare, men då kan de inte räkna med att vara med i en preliminär uttagning under våren 2009.

1. Intresseanmälan

Följande båtar har hittills anmält intresse;
– Teknova Benetau 43 Bengt Falkenberg
– Air IV Mills 43 Robert Carenfeldt
– Du Soleil II IMX-40 Fredrik Hertzman
– W8n Sea A35 (Enligt Per Engdahl)
– Shakira Dehler 36 Lars Bergkvist
– Wiklunds X-332 Sport Mats Victorin

Vidare har danska KDY genom VD Morten Lorenzen meddelat att man är intresserade att deltaga i en ev nordisk satsning. Finland har genom Patrick Lindqvist också anmält intresse.

2. Preliminär uttagningsprocedur och tidplan

SHF känner våra viktigaste svenska team och deras resultat ganska väl, det är dock inte bara seglade resultat som detta handlar om. Förhållandena på the Solent är speciellt krävande.

Det är viktigt att seriöst satsande projekt kan få besked hyfsat tidigt, och det får inte hända att en i och för sig bra båt blir prel uttagen, men hoppar av i sent skede och därmed hindrat ett annat team att deltaga. Inriktningen är att SHF i en första uttagning utgår från;

– Seglade resultat 2007/2008 i t ex Sandhamn Open, Gotland Runt, SM, EM/VM och Göteborg Offshore Race. Går inte att göra matematiskt, kräver subjektiv bedömning från SHF.

– En skriftlig intresseanmälan med projektplan enligt nedan

Sedan kan man för en andra uttagning i okt 2009 lägga till motsvarande resultat för 2009.

SHF bedömning är att det finns goda möjligheter att få ihop ett bra förstalag SWE 01, kanske även ett andralag. Vi behöver dock ett bättre underlag vad gäller mätetal för att placera in båtarna i de olika klasserna. Det torde dock vara tveksamt att vi skulle få ihop ett tredjelag av klass, sannolikt skulle vi knappast få plats för tre lag av RORC? Kanske dock ett nordiskt/skandinaviskt lag om RORC vill bredda antalet deltagande länder? SHF kommer att kontakta RORC Racing Director kring deras policy i detta. Vidare har ställts fråga om det går att sänka gränsen för de mindre båtarna, SHF kommer att ta upp detta med RORC.

Strävan är att redan under våren 2009 utse ett preliminärt SWE 01 om ett antal båtar kvalificerar sig, och att hålla frågan öppen för ett eventuellt SWE 02 och Scandinavian 01 till t ex okt/nov 2009.

3. Projektplan för att kandidera

SHF vill av resp team som anmäler intresse senast 2009-02-15 få underlag beträffande;

– Båt, typ och prel skeppare

– Egen bedömning av båtens mätetal i IRC Endorsed

– Seglade resultat i tävlingarna Gotland Runt, SM etc under 2007/2008 (nya båtar som t ex AIR IV kan ju inte ha deltagit då, måste redovisa andra prestationer.)

– Preliminärt antal besättningsmän som tidigare tävlat i Commodores Cup eller andra tävlingar på the Solent.

– Hur man avser säkerställa kunskap om meteorologi och tidvatten mm

– Hur många besättningsmän som avses utgöras av Cat 2/3 Sailors resp av svensk nationalitet.

– Hur man avser att lägga upp förberedelser vad gäller såväl träning som eventuella optimeringar/modifieringar för IRC-mätetalet

– Utgångspunkter för finansiering och sponsring

– Vilka tävlingar som under 2009 avses seglas

– Intresse för att deltaga i av SHF anordnad “Coached training weekend” i Cowes?

– Eventuella övriga meriter.

– Vårt teams intresse är starkt/preliminärt/avvaktande/beror på…?

– Eventuella särskilda krav på tidpunkt för beslut/uttagning

4. SHF roll

SHF kan bidraga till denna satsning genom att;

– Anordna temakvällar med föreläsning om segling på the Solent (T ex Matthew Humpries, Gurra Krantz m fl.

– Bjuda in föreläsare från RORC, t ex RORC Racing Manager Ian Loffhagen.

– Lägga upp träningsexempel med verkligt meteorologiunderlag, elektroniska sjökort, tidvattendata, seglingsföreskrifter från Commodores Cup 2008 mm

– Stödja med kontakter vad gäller ISAF Sailor Classification

– Med stöd av RORC eller motsv ordna en förlängd träningsweekend med inhyrd båt och segling på de fasta märkena på the Solent, t ex hösten 2009 eller våren 2010 (t ex Red Funnel Easter Regatta). Kan göras teamvis eller med 1-2 representanter från resp team. Coach från RORC t ex Peter Scholfield eller motsv deltar ombord?

– Utse en sammanhållande projektledare/Team Captain

Inom SHF avses bildas en mindre grupp för att bereda uttagningen. Skeppare som är kandidater eller potentiella besättningsmedlemmar kan ej deltaga i denna. Ordförande SHF Eva Holmsten har gett Sten Edholm och Patrick Lindblom i uppdrag att bereda detta vidare.

Frågor och eventuell anmälan till sten.edholm@collarpoint.se senast 2009-02-15.

Sten Edholm
Vice ordförande SHF
070-592 75 57