Skip to content

1 Comment

  1. Joachim
    Feb 18, 2009 @ 23:25

    Har för mig att jag läst att Morin gör själva editeringen av materialet på sin MacBook i Final Cut… Ser heller inte ut som att MD har så många avancerade editeringsfunktioner. Men, men den ser kul ut!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.