Skip to content

93 Comments

 1. Allan W
  Feb 20, 2009 @ 10:35

  Det jag hittils har förstått är bra då det förenklar.

  En fråga som jag inte sätt är om jag kan få mätbrev för fock för en genuabåt. Om både fock och genua finns i ordinarie klassregel avviker jag inte från klassregeln, kan man söka mätbrev för något som inte avviker? Eller är det bara då focken avviker från klassregeln?

  //Allan W

  Reply

 2. Sebastian
  Feb 20, 2009 @ 11:02

  Hej! Jag tror att det nys systemet blir bra efter några säsonger, när systemet kanske har blivit lite flexiblare med möjlighet till två samtida mätbrev osv för att möjliggöra twohanded.
  Jag lämnade in om mätbrev för min X-79 eftersom jag bytt akterstag, backstag och runners till Dyneema. Vad tror ni påslaget blir i SRS?

  Mvh Seb

  Reply

 3. Peter Gustafsson
  Feb 20, 2009 @ 11:05

  Seb, det blir rimligtvis inget påslag innan du förändrat så mycket att din båt blir 0.5% snabbare. Det magiska är att finna ut vad det innebär :-)

  Reply

 4. .
  Feb 20, 2009 @ 11:18

  Allan. Genom att byta från genua till fock ändras Max FP och då avviker du från standard. Om du vill segla med fock på en genuabåt kan du söka mätbrev för detta.

  Reply

 5. PelleL
  Feb 20, 2009 @ 11:19

  Visst kan man få ett mätbrev för fock på en genuabåt.

  Reply

 6. xoce
  Feb 20, 2009 @ 11:43

  Rimligtvis borde man kunna göra nästan vad som hellst på en mätbrevsbåt bara man får det inskrivet i mätbrev. Råsegel, trapets, mesanmast. Allt borde vara möjligt. Dessutom kan jag tycka att det är konstigt om man inte kan ha flera mätbrev/cert till samma båt. Det blir i praktiken samma som om man skulle ha flera båtar att välja mellan och det kan ju inte vara otillåtet.

  Om man tex har en H-båt med klassbåtscert borde man kunna skaffa ett srs-brev för att segla den båten med genacker på peke och tre man i trapets. Man lär väl bestämma sig för vilket man skall välja innan man anmäler sig. Dessutom kan man rimligtvis inte delta i en serie med flera ollika mätbrev.

  Reply

 7. någon
  Feb 20, 2009 @ 12:27

  kör mest entyp…?

  Reply

 8. f424
  Feb 20, 2009 @ 13:09

  Med små justeringar kan SRS bli jättebra.
  Heder åt PelleL som nu finns med i diskussionerna!

  Förslag till justeringar:
  * “Synka” talen med t.ex Norge. Ett mätetal bör räcka i norden.
  * Öppenhet! Ju mer desto bättre. Varför skall grunderna för de olika mätetalen vara hemliga? Se t.ex. på diskussionen kring Arcona370. En saklig motivering till varför den fått sänkt LYS så slipper det tittas snett mellan deltagarna. Finns det inte sakliga motiv så är det helt ok att man från TK säger att “Sorry, vi gjorde fel!” Alla kan misslyckas! (är själv väldigt nyfiken på motivet mot bakgrund av de inlägg som gjordes…;))
  * Shorthanded SRS…. Det finns ett behov, våga testa!
  //Niklas S

  Reply

 9. Smile
  Feb 20, 2009 @ 13:42

  Peter!
  Jag saknar ett alternativ för oss som saknar att man skulle sökt sammarbete över gränserna mot Norge, Finland, Danmark osv istället för att bryta det lilla samarbete som fanns tvärt.

  Reply

 10. Mattias
  Feb 20, 2009 @ 13:56

  Håller helt med #9. Känns så upplagt att köra ett system i de nordiska länderna.

  Reply

 11. Jan
  Feb 20, 2009 @ 14:32

  Tydligen har man inget som helst intresse av samarbete med Finland, Norge och Estland.

  Reply

 12. Nirilli
  Feb 20, 2009 @ 15:04

  I vår klubb så har vi strax över 20 båtar som startar på kvällseglingarna de flesta med reducerat LYS tal. Utan spinnaker, med fast proppeler eller med fock. Dom flesta av dessa kan inte tänka sig att starta på någon annan kappsegling än våra Torsdagskappseglingar. Dom är inte berreda att betala för ett mätbrev dom slutar hellre kappsegla. Om dom inte får göra sinna avdrag så kommer själva tävlingsmomentet att bli ointresant för dom som det är nu så kan dom vid speciela förhålande placera sig rätthögt upp i listan och slå några av dom där i spinnakergänget.
  Det ska bli väldigt intressant och se om seglarförbundet nu har slagit den sista spiken i svensk breddseglings kista.

  Reply

 13. MiniMe
  Feb 20, 2009 @ 15:42

  #1 för klassbåtar gäller den konfiguration de seglas på klasseglingar. Det finns några klasser som ange på olika sätt öppningar för respitsegling men är inte tillåten för klassbåtar i SRS (för mätbrevsbåt går det utmärkt).

  Reply

 14. Bottenhavsseglaren
  Feb 20, 2009 @ 15:47

  Här i bottenhavet vi i långa tider haft ett seglingsutbyte mellan finska och svenska seglare och deltagit i varandras regattor. Sammarbete har varit ett honnörsord. Det är med stor förundran hur svenska seglarförbundet kör sitt eget race utan vilja till sammarbete över nationsgränser.

  Reply

 15. MiniMe
  Feb 20, 2009 @ 15:51

  # 12 hur kvällseglingar hanteras är i princip upp till arrangören. största skillnad ligger i undanvindsegel och därför finns det kvar om arrngören tillämpa det via inbjudan och seglingsföreskrifterna. Hur klubbarna hantera resten är troligen också upp till klubbarna. På sanktionerade tävlingar borde däremot reglarna följas tycker jag.
  Min erfarenhet är dock att fockavdraget användes mer sällan av mindre erfarna seglare utom det har varit oftast erfarna seglare. Samma gäller för olika propelleravdrag.

  Reply

 16. Jocke_R
  Feb 20, 2009 @ 17:33

  #12 Som sagt det är väl fritt fram att ha egna regler på interna kappseglingar.

  En dum fråga kanske, vad händer om man tar ut mätbrev för en båt med klassregler, måste man följa resten av SRS-reglerna då? Ex Albin Nova har ju fritt antal segel, tar man ut fock mätbrev för den är man då begränsad till ex två spinnakrar?

  Reply

 17. PelleL
  Feb 20, 2009 @ 18:45

  Det beror på vad du skriver i din mätbrevsansökan

  Reply

 18. MagnusD
  Feb 20, 2009 @ 19:11

  Skönt att se att många nu verkar tycka att SRS är en förbättring. Jag var lite orolig ett tag när jag såg alla som ifrågasatte det nya respitsystemet i samband med att det presenterades, men jag antar att man i allmänhet har en tendens att hitta det negativa i en förändring men efter att man fått lite distans kan se helheten bättre.

  Reply

 19. Ove Lundmark Orf. Bottenhavsseglarna
  Feb 20, 2009 @ 19:27

  Uppstyrningen / förenklingen av regeln som sådan är av godo. Ett kommande licenskravet mot avgift och anmälan är en ren och skär katastrof. LYS idén handlar inte om millimeterrättvisa utan om enkelhet, billighet (heter det så…?) och framför allt bredd. Propagandaseglingar typ; Alnön runt, Ulvön runt, Lidingö runt och Tjörn rönt lär halvera deltagarantalet med ett licenskrav. Inför gärna licens för olika båttyper men lägg kostnaden på klubbarna / medlemmarna (blir inte många kronor per skalle) och låt själva licensen följa med vårens utskick eller liknande som de flesta klubbar gör.
  Att osanktionerade kvällseglingar kan köras enligt “hawaiiprincipen” gagnar ingen och leder på sikt till ytterligare uttarmning av de större LYS regattorna. Dessutom, vet våra finska seglarbröder om detta?

  Reply

 20. Erik B
  Feb 20, 2009 @ 19:47

  Sundetregatta-Anders frågade om var man hittar begränsningen om antalet segel. I hans fall står det på Båtdatabladet men de flesta andra har inget inskrivet där. Jag har letat i Klassreglerna 2009 och Redskapsreglerna men inte hitta något. Finns det med någon annan stans?

  Dehler 34SV:
  Max antal segel: 1 storsegel, 3 försegel samt 2 spinnakrar eller 2 gennakrar

  Reply

 21. Sinbad
  Feb 20, 2009 @ 20:56

  Begränsning antal segel är spännande. Är det med i SRS?
  Samarbete i Norden saknas.

  Reply

 22. Tommi
  Feb 20, 2009 @ 22:07

  Jag har också lite svårt att se nyttan med en licensavgift. Oavsett hur man hanterar den så motarbetar den breddseglingen i klubbarna/regionerna samt ökar administrationen.
  Kan någon insatt förklara behovet och målet?

  Reply

 23. Patrik
  Feb 21, 2009 @ 11:48

  För ett nordiskt samarbete krävs att ALLA länder är beredda på att kompromissa, tänk på det innan ni angriper SSF.

  I Norge har de mätbrevskrav sedan många år och deras LYSsegling blomstrar som aldrig förr.

  Tror faktiskt att engagerade båtägare deltager i fler seglingar, får man ta sig tid att analysera hur båten skall se ut och konfigureras kanske man till och med börjar planera sin kappseglingssäsong och det brukar resultera i fler starter än om man bara skall spontananmäla sig de gånger solen skiner och det blåser lagom samt kompisarna råkar ha +3timmar till övers bara för att du ringer.

  Reply

 24. M
  Feb 21, 2009 @ 13:44

  Om ni har en klubb med kvällseglingar där de flesta enbart seglar dessa seglingar så står det er fritt att använda ert eget handikapp- eller respitsystem. Om ni har speciella behov eller förhållanden så finns det alla skäl att göra så. Om ni t.ex enbart seglar lättvind, enbart undanvind eller alla kör utan spinnaker utom en båt, så är inte SRS speciellt bra för er då det systemet gör antagen och kompromisser på andra grunder (och med större generaliseringar) än vad som passar er.

  Använd då er egen initiativförmåga och visa lite ledarskap och gör vad som är bäst i er omgivning, t.ex en viss korrigering av SRS siffror baserat på era specifika förutsättningar.

  Om ni har en mycket homogen (läs alltid samma båtar/seglare) grupp som seglar mot varandra finns det alla skäl att använda resultaten på era seglingar att för att skapa ert eget system. Med andra ord om ni vill ha ett empiriskt system och har en homogen grupp så är det bäst att använda era egen data som grund för handikappet.

  Till viss del återfinns denna problematiken i diskussionerna om att koordinera finska och norska behov med svenska. Alltså olika förhållanden, olika behov och olika utgångspunkter i diskussionen.

  Sedan är det ju kanske inte enbart SSF som gör fel i alla situationer, gräset verkar ofta grönare på andra sidan, men allt som oftast är det färgat av någon högljud person som återger situationen utifrån ett snävt perspektiv.

  Vad kom licensavgiften ifrån, finns ingen sådan så vitt jag förstår? Ingen gratis lunch heller även om väldigt många önskar den. Men oftast är det värt att betala för kvalitet. Att kostnaden är transparant och bärs av den som åtnjuter frukterna och är en bra regel.

  Nu är ju detta är en blogg, men i verkliga livet där ute så är lite initiativförmåga och ledarskap aldrig fel.

  /M

  Reply

 25. Peter K
  Feb 21, 2009 @ 17:33

  Gratisluncher?
  Båtklubbar som är medlemmar betalar 800 kr/år + 14 kr/medlem. Vår klubb med 300 medlemmar betalar alltså 5000 kr/år – och vi har inte ens kvällsseglingar! För att få in samma summa pengar från certifikatförsäljning måste 100 – dvs nästan alla – segelbåtar i vår klubb skaffa ett cert. Troligt. Dessa pengar kommer att bli en sk “piss-i-mississippi”, och hittills har jag inte läst något inlägg där man faktiskt tror att detta kommer att ÖKA antalet båtar på startlinjen, vilket väl bör vara SSF´s syfte, dvs att främja kappseglingssporten i Sverige?
  Lägg därtill de sponsorer man har, säkert får man pengar från staten också, gissar sedan att den del av min startavgift jag betalar in för en tävling också går till SSF (har inte hittat någon info, kanske någon vet?).

  Så gratis, knappast. Bara för att man inte betalar direkt gör man det indirekt till SSF.
  Har inga problem med detta, det är själva certet jag vänder mig emot som jag anser missgynnar bredden på sporten.

  Fundera också på hur mycket pengar man lägger på att arbeta fram LYS/SRS-talen. Vad kan det kosta? Det är knappast en heltidsttjänst på detta – hoppas jag?

  Källa, avgifter:
  http://www.svensksegling.se/t2.asp?p=84221

  Reply

 26. Pontus
  Feb 21, 2009 @ 18:14

  Minime! I inlägg 13 nämner du att för “klassbåtar gäller den konfiguration de seglas på klasseglingar. Det finns några klasser som ange på olika sätt öppningar för respitsegling men är inte tillåten för klassbåtar i SRS (för mätbrevsbåt går det utmärkt).”

  Vart hittar du detta. Vad som står i Klassreglerna för klassbåtar under C.1 är ju att de skall överensstämma med klassreglerna om inte SRS-reglerna tillåter avvikelse.

  Så jag tolkar det som att det fortfarande går att använda öppningar som överensstämmer med klassreglerna vid segling enligt respitsystem. Som att t ex köra med genua vid respit(LYS/SRS) segling om klassregeln tillåter fastän fock är vad som används på entyps seglingar. Eller syftade du på att kunna göra avdrag vid användande av fock då genua är standard för båte?

  Reply

 27. PelleL
  Feb 21, 2009 @ 20:44

  http://www.ssf.se/tk/doc/SRS-klass.pdf
  C.3.1 UTRUSTNING OMBORD
  En klassbåt får bara ha sådan utrustning ombord som klassreglerna tillåter för klassegling utom i de fall SRS-reglerna och/eller KSR tillåter ytterligare utrustning.

  Det som avses är i första hand utrustning enligt
  A.4.3 INBJUDAN OCH SEGLINGSFÖRESKRIFTER
  Inbjudan och Seglingsföreskrifter kan ange:
  a) att en SRS-klass bara omfattar en SRS-grupp. Inga båtar från andra SRS-grupper får placeras i en sådan SRS-klass.
  b) att storm- och hårdvindssegel i enlighet med ISAF Offshore Special Regulations 4.26 får användas i tillägg till övriga tillåtna segel.
  c) att en båt med spinnaker och/eller gennaker i båtdatabladet, klassreglerna eller SRS-mätbrevet får anmälas utan sådana segel vilket då sänker SRS-talet med 0,03. Sådan anmälan ska göras senast 96 timmar före första start den första seglingsdagen i tävlingen.
  d) att elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om båtens klass¬regler förbjuder sådan.

  Reply

 28. Pontus
  Feb 21, 2009 @ 21:40

  Tack PelleL.
  Regel C.3.1 säger ju helt klart det man inte kan utnyttja den öppning i klassregeln jag funderat på att använda. Tråkigt för mig men jag skall kanske vara tacksam att denna regeländring kom innan jag hunnit beställan genuan och slängt bort 22 000 kr. Nu får det bli en ny fock istället för nåt nytt måste man ju köpa ;-)

  Reply

 29. StefanK
  Feb 22, 2009 @ 14:51

  Hej, PelleL, båtar är olika och olika “bestyckade” så det är ju mycket bättre med nya SRS och indivuell bedömning. SSF:s uppfattning att man då precis som nu i SRS inte ska kunna tjäna på att prestandahöja båten genom att frångå klass eller grundstandard, tror jag inte alla har insett.
  Detta borde absolut fetstilas i SRS regelverket.
  Om principen i SRS är att man inte ska kunna bli mer konkurresnkraftig genom optimering där klass&typ frångås då faller ju hela grejen platt när folk köper till en genua, kolfiberrigg, storsegel modell “abborreygg”, m.m. Här skiljer sig SRS/SWELys också från alla andra respitsystem som jag känner till.
  Som sagt var jag har ändå viss förståelse för SSF:s inställning som “då” har gått ut på att “premiera” klass och grundstandard för standardbåtar och att de som vill optimera med t.ex. en genua på en fockbåt istället inriktar sig på något annat respitsystem där man använder våg&måttband. SRS/SWELys är ett “instegssystem” och SSF premiering av klass och grundstandard är nog rimlig.
  Seglarhälsningar
  StefanK

  Reply

 30. MiniMe
  Feb 22, 2009 @ 17:24

  #29 Det är väl syfte med nästan alla respitsystem. Gör du något med båten så kommer det återspegla i respittalet. Visst ska du inte tjäna på en förändring. Det som ska avgöra är väl hur du segla och inte vad du segla med. Respitsystemen försöker att ta bort inslaget av båtens/båttypens potential så långt det går så att alla ska helst ha samma villkor. Egentligen är all optimering i ett respitsystem endast en svaghet av berört respitsystem. En annan sak är naturligtvis frågan från det andra hållet. Om du gör en förändring ska du straffas för det och om hur stor bör straffet vara? Idealet är väl, och det gäller alla respitsystem, att respittalet återspeglar den verkliga båtprestandan. Tyvärr är det inte möjligt idag. Det finns staff i alla system och finns det straff för det ena så premieras det andra….
  Empiriska system fungera bäst om det finns ett stort inslag av standardbåtar så att det är möjligt att använda sig av bl.a. statistik. Om alla båtar unika faller det med statistik. Mätregel blir då alternativet med allt det för med sig.
  Detta är dock inget som behöver tas upp i en klassregel.

  Reply

 31. Patrik S
  Feb 23, 2009 @ 09:45

  #25
  Medlemsavgiften skall inte bara betala att Ni i Er klubb skall kunna segla några kvällskappseglingar. Den skall räcka till mycket utöver SWELYS. Läs gärna verksamhetsberättelsen från SSF. http://www.svensksegling.se/t2.asp?p=1405689 och vill du läsa nyare så får du kontakta SSF eller vänta tills efter Seglardagen.

  SSFs sponsorer är idag en ganska låg summa. 2007 var det 381663:-. Medlemsavgifterna 2007 var 2 194 000:-.
  Detta i en resultaträkning på knappt15 miljoner.
  SSF får även pengar från staten precis som de flesta andra idrottsförbund, Offentligrättsliga bidrag 2007 ca 10 miljoner
  Och SOK ger SSF pengar för att stödja OS satsningar.
  Oftast är SOK pengar öronmärkta för OS satsningar.

  Att någon betalar en del av anmälningsavgiften är inte troligt. Finns i alla fall inget krav från SSFs sida ang detta. Och jag har själv varit Tävlingsledare och Seglingsledare på många regattor och aldrig har arrangören betalat något till SSF. Däremot har det hänt att klassförbund velat ha en del av kakan. Så pengarna din anmälningsgift utgör går till att driva runt tävlingen samt ge ett (vanligtvis litet) tillskott i arrangerande klubbs kassa.

  Oavsett om det heter SWELYS eller SRS kostar det pengar för SSF att administrera. Att SWELYS/SRS tabellen finns i Segling nr 3 är väl inte bara en tillfällighet ;-) Att TK fått i uppdrag av styrelsen att skapa ett “nytt” och mer rättvist system måste väl ändå få kosta pengar som vi alla bidrar med. De som jobbar med att ta fram SRS gör detta på sin fritid och UTAN betalning och de kostnader som finns är nog välgrundade.

  Väl mött på havet/sjön

  Patrik Schander

  Reply

 32. MiniMe
  Feb 23, 2009 @ 15:51

  #20 Jag såg att antal segel är nu inlagda i tabellen…
  Peter

  Reply

 33. Patrik
  Feb 23, 2009 @ 18:57

  Vad kommer det sig att J-båtarna och 34.7an har S=spinnaker ?
  Mig veterligen är det väl dessa båtars signum att de är gennakerbåtar..

  Reply

 34. asdf
  Feb 23, 2009 @ 20:44

  räknas “isaf osr heavy weather jib” in i försegel ?????????
  hoppas inte.

  Reply

 35. Erik B
  Feb 23, 2009 @ 21:02

  A.4.3 INBJUDAN OCH SEGLINGSFÖRESKRIFTER
  Inbjudan och Seglingsföreskrifter kan ange:
  a) att elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en klassbåts klass regler förbjuder sådan.
  b) att storm- och hårdvindssegel i enlighet med ISAF Offshore Special
  Regulations 4.26 får användas i tillägg till övriga tillåtna segel.

  Så om klubben glömt bort det i inbjudan och Seglingsföreskrifter måste du räkna stormsegel som försegel…

  Reply

 36. Stefan
  Feb 23, 2009 @ 21:57

  MiniMe #30 du vet mycket väl att man i alla mätsystem kan man göra optimeringar som inte mätregeln inte ser alls eller att större förändringar som ger mer speed än motsvarande ökning i mätetal.
  Precis som du skriver så fungerar empiriska system bäst när det finns ett stort inslag av “standardbåtar” och att SRS/SWELys då som nu ska premiera “standard” och att därav optimerade/ändrade båtar ges ett SWELys med “marginal”. I syfte att motverka att folk håller på o “mekkar”.
  Någon sådan “politisk” morot/piska finns ju inte i andra mätsystem vilket gör SRS/SWELys helt unikt.
  Bra citat;”Visst ska du inte tjäna på en förändring. Det som ska avgöra är väl hur du segla och inte vad du segla med”.
  StefanK

  Reply

 37. MiniMe
  Feb 23, 2009 @ 22:05

  #33 First 34.7 är faktiskt standard en spinnakerbåt. Varvet erbjuder som option peket och gennakerutrustning. Tittar man in i båtdatabladet som ser man att det finns spinnaker- och gennakermått. Sen finns det säkerligen en del fel i tabellen. det är bara att höra av sig till SSF (maila gärna till Kjell) så kommer det säkerligen rättas till.

  Reply

 38. Erik B
  Feb 23, 2009 @ 22:18

  #37 Det stämmer – om man läser i specen från varvet. Men hur många båtar finns i Sverige och hur är de utrustade? Om alla svenska båtar har peke så borde väl det vara standardbåten i LYS/SRS annars är det ju ingen vits att ha med den i tabellen eftersom det inte finns någon som seglar så…

  Någon som vet om de svenska båtarnas spec?

  Reply

 39. Patrik
  Feb 23, 2009 @ 22:24

  J-båtarna då finns väl ingen 80, 105,109 eller 120 som kör spinnaker… ändå stor det klart och tydligt “S” ?

  Reply

 40. Peter Gustafsson
  Feb 23, 2009 @ 22:25

  Värt att notera är att väl att “säkerhetsmarginalen” är borta och att alla båtar, klassbåtar som mätbrevsbåtar skall bedömas så rättvist som det går? Alla båtar bedöms utifrån sina specifika mått, men den enda skillnaden är att klass- och tabellbåtar har en enklare/billigare process.

  Då kommer det blir svårt att tillämpa ett “politiskt straff” så fort man frångår standardbåten, bara för att avskräcka folk från att göra förändringar och “hålla sig i fållan”?

  Och i detta sammanhanget så är det ju intressant att se effekten av 5 mm längre E- eller P-mått jämfört med klassregel (eller standardbåt). I “gamla LYS” skulle det ge +0.01 direkt. Men frågan är om man nu kan göra bedömningen att den individuella båten de facto är snabbare?

  Reply

 41. Stefan
  Feb 23, 2009 @ 23:01

  Peter, var har du fått det ifrån att “säkerhetsmarginal” är borta om man t.ex. förlänger kölen på en Nova eller sätter dit en 150% genua på en Express?
  Man säger ju att i SRS/SWELys “Då som nu ska man inte tjänar på att avvika från grundstandard”.
  StefanK
  http://www.dehlerdoris.blogspot.com

  Reply

 42. 10726
  Feb 23, 2009 @ 23:08

  Peter
  precis på pricken vad jag funderat över.
  Hur kan man i ena stunden säga att “säkerhetsmarginalär borta”
  och samtidigt påstå att att man skall “straffa” båtar så fort de frångår standardmåtten i tabellen.
  Jag får inte den ekvationen att gå ihop

  BP

  Reply

 43. 10726
  Feb 23, 2009 @ 23:11

  Vad är det för skillnad att inte sätta säkerhetsmaginal på en mätbrevsbåt gentemot en “modifierad” tabellbåt

  BP

  Reply

 44. Peter Gustafsson
  Feb 23, 2009 @ 23:13

  Att säkerhetsmarginalen är borta har vi fått bekräftat av Pelle L (jag hoppas att den inte bara försvann från webben men fortsätter att tillämpas?).

  Att förlänga kölen eller sätta på en genua gör ju de facto båten snabbare, och detta skall återspeglas i ett nytt SweLYS/SRS-tal. Men skall man straffas utöver den faktiska prestandaökningen (bara för att man gör något fult och förbjudet)? Förut skulle man det. Men hur är det nu?

  Reply

 45. MiniMe
  Feb 23, 2009 @ 23:15

  #36 Stefan, jag ror nog att du misstolkar det jag sade. Beräkning för ORC I ärdras nästan årligen iom man upptäker att en viss förändring eller konfiguration är mer gynnsam. Gissa varför man gör det? Det hela leder dock till ökade kostnader om man vill vara med i toppen. Sen är dessa förändringar många gånger marginella jämfört med det som SRS-skiljer båtar åt (mindre än 1% är ej möjligt). Jag tycker fortfarande att fördelar som leder till optimeringar är en svaghet i systemen. I IOR var optimering negativ dvs båtarna gjodes långsamare för mätregeln premierade det.
  /Peter
  PS:Att låta bli att uppmuntra är inte samma sak som ge piska.

  Reply

 46. MiniMe
  Feb 24, 2009 @ 00:01

  #44 S-30:orna har tillämpat Code 0 i klassreglerna. Jag vill minnas att det var förut förbjuden men nu gäller klassreglerna fyllt ut. Som jag kan se fick de 1 pinne upp iår. Jag tolkar det att det vart i det fallet 1 pinne för Code 0. Inte mycket säkerhetsmarginal där inte…. ;-)
  …”du ska inte tjäna” är långt ifrån “du ska straffas”….
  #38 gennaker finns med i tabellen men uppgift på bogspröt saknas dock på samtliga båtar med gennaker och borde finnas med i båtdatabladet.
  #39 utrustningskoden har också ändrats enligt regeln men tydligen inte slagit igenom i tabellen ännu. SGV betyder enligt SRS-regel nu en båt med spinnaker eller gennaker och folding. det skulle vara bra att skicka ett mail till SSF med de rätta uppgifterna när man hittar fel i tabellen.

  Reply

 47. PelleL
  Feb 24, 2009 @ 08:37

  Vår ambition är rätt respittal till alla…….så långt det möjligt. Sen finns det alltid skilda meningar om olika båtar men det skall inte finnas något medvetet “straff” i systemet.

  Ett “straff” finns dock “inbyggt” i systemet: Repittalet skall representera båtens bästa prestanda mellan 3-8 m/s och det gynnar allroundbåtar framför båtar med mer “extrema” egenskaper åt ena eller andra hållet.

  Reply

 48. PelleL
  Feb 24, 2009 @ 08:38

  #38
  De 34.7 som kappseglar i Sverige kör spinnaker i första hand.

  Reply

 49. MiniMe
  Feb 24, 2009 @ 09:36

  #40 Peter, menar du verkligen det? 5 mm över gränsen är över gränsen och en om liten prestandahöjning. Säger vi att det skulle inte vara en prestandahöjning som motsvara ett höjd respittal förflyttar man endast gränsen. frågan är väl bara vår man sätter gränsen. när ska det gå över till +0,01, +0,02 osv.
  En annan sak är att tänka på att i SRS-talen är relativt grova och det är svårt att veta om man med t.ex. 1,20 ligger på 1,196 eller 1,204 (försöker undvika diskussionen kring x,xx5). Det hjälper dock ej att öker på med en decimal då det finns en viss felmarginal också.
  /Peter

  Reply

 50. Peter Gustafsson
  Mar 1, 2009 @ 19:59

  Diskussionerna går vidare i Norge, nu senast på SEILmagasinet.

  Visst har NORLYS och SweLYS/SRS samma ursprung men har utvecklat sig åt olika håll. Jag vill inte heller lägger in en värdering om vilken riktning skulle vara bättre. Men jag är inte helt tvärsäker om de kan växa ihop igen om inte en eller båda ändra riktning. SRS kommer att kräva för tabellbåtarna ett certifikat from 2010. Det är dock inte heller samma sak som mätbrev utan mer ett intyg att båten är det som påstås att vara samt ge viss information till ägaren om vad som gäller för berörd båttyp.
  Underlaget för SweLYS-tabellen togs fram av SSF även under tidigare år. Diskussioner har förts med NORLYS under tidigare år.

  Respitsystemen är dock olika och ha sina egna regler som gör att värdering för tabellen kan vara olika.

  SweLYS-tabellen tas fram för just SweLYS/SRS och statistiken är endast en del i värderingarna. Det gör att SSF använder sig naturligtvis av bl.a. den egna statistiken i första hand samt en del anra indikatorer. NORLYS har dock använt sig av denna tabellen och det är väl helt ok. Jag tycker att kritiken är vaken befogad eller konstruktivt om man vill få till ett tättare samarbete.

  Første forutsetning for et tettere samarbeid, er å tenke lengre enn grensene for sitt eget land. Konsekvensene av endringene i tabellene i Sverige har betydning for flere nasjoner – Norge som Finland. Når Sverige gjør sine vurderinger uten å ha diskutert med andre lands fagkomiteer, er dette utfordrende for et tettere samarbeid.

  For seilerenes del vil det være, slik jeg ser det, best med et felles system – som alle parter er enige i. I dette ligger mange kompromiss fra både norsk og svensk side. Dette er hva jeg gjerne vil ha en tilbakemelding fra Sverige om.

  Reply

 51. MiniMe
  Mar 1, 2009 @ 23:28

  Peter, det ska väl vara komplett och då saknas de första kommentarer i diskussionen samt även en del kommentarer från NORLYS i artikeln men då hade det blivit än längre….

  NORLYS anklagar SSF i mina ögon helt obefogat att inte ha bett om lov hos NORLYS (nu är jag sakastisk). Det verkar mycket underligt att ena sidan pratar om djupare samarbete och samtidigt hänga ut den tilltänkte samarbetspartner.

  För de som kanske inte är insatta så vill jag förklara att både Norge och Finland använder SweLYS/SRS-tabellen. NORLYS har tom skrivit in det i sina regler och har därför svårt att frångå SweLYS/SRS-tabellen. Samtidigt har NORLYS sin egen tabell – jag undrar bara varför den behövs om man i alla herrens år har tagit fram LYS-tabellen gemensamt? Sen finns det väl en hel del ändringar i LYS som NORLYS har infört utan att då kommer överens med SSF. Jag tycker inte att det är något att anmärka på att NORLYS gjorde som de gjorde. Det fanns säkerligen en hel del anledningar bakom. Följden var och är dock att vi har idag mycket skilda “LYS”-system.

  Reply

 52. Jan
  Mar 1, 2009 @ 23:38

  Och med Finlands Lys-grupp har man väl i alla fall haft en del samarbete under åren. Denna förändring till SRS lär dock ska ha kommit som en total överraskning för alla i Finland. Ävenså förändringen av LYS-talet på vissa båttyper som till största delen kappseglas i Finland.
  Det tycks som att både finnar och norrmän anser att det är svenskarna som inte vill samarbeta. Vi måste ju bara hoppas att det inte stämmer för man kan ju inte mena att samtidigt som man klagar på resursbrist inte vill ha hjälp utifrån?
  Notera att Finland använder Lys-tabellen rakt av(iaf frm till nu) men har en egen organisation för LYS-mätbrev. Man har också såvitt jag förstått under tidigare år gess viss input till SweLys angående lystal på nya modeller som kappseglats aktivt i Finland.

  Reply

 53. Danelo
  Mar 2, 2009 @ 11:22

  Kommer fler att kappsegla och tävla med sina båtar genom de nya SRS reglerna? T.ex. alla 40 fotare som aldrig som tävlar för att de har för mkt utrustning och material t.ex. teakdäck men har skeppare som troligen skulle ställa upp och tävla om de slapp tömma/lufta sina båtar varje gång det är t.ex. Lidingö runt? Såsom de har löst det i Norge med NORLYS dvs. att de kan få nytt mätbrev inom ett antal timmar som kompenserar för t.ex. teakdäck.
  I Norge lyckas de att ha med flera hundra båtar i startfältet. På ostkusten så håller det på marginaliseras. Färre båtar ställer upp och kappseglar. Huvudfrågan kvarstår; kommer vi se fler kappsegla?

  Reply

 54. MiniMe
  Mar 2, 2009 @ 11:59

  #53 ;-) inte heller i NORLYS får man avdrag för dålig botten och extra semesterutrustning.

  Reply

 55. Patrik
  Mar 2, 2009 @ 13:04

  Kan man få det för teakdäck och furlingstor i sitt mätbrev så har man kommit långt ändå.

  Reply

 56. MiniMe
  Mar 2, 2009 @ 14:10

  #55 furlingstor fanns med tidigare pga mindre akterrunda. troligen går det att få med det i mätbrev också. Teakdäck är en fråga om vikt och i frågan om vikt skiljer båtar en del även om det inte finns teakdäck med i beräkning.

  Reply

 57. Patrik
  Mar 2, 2009 @ 22:20

  Min bestämda uppfattning är att alla båtar skall vägar vid utfärdande av Mätbrev/Certifikat för att få rätt vikt dvs. i förlängningen rätt SRStal och då bör det även stå angivet sådana viktiga data som jag angav i inlägg #55.
  En kalibrerad våg bör varje distriktsseglarförbund ha för invägning och denna kan med fördel cirkuleras bland klubbarna i distriktet för kontrollmätning av båtar.
  En del kanske väger för lite, men de flesta väger sannolikt mer än den angivna vikten och i båda fallen bör SRStalet korrigeras åt lämpligt håll enligt gällande av SSF framtagna regler….
  Naturligtvis skall båtarna endast innehålla den enligt reglerna tillåtna utrustningen vid vägning, alltså inte kompensation för ölflak och 3ankare samt 50m kätting mm.

  Reply

 58. M
  Mar 3, 2009 @ 00:18

  Patrik det är lys vi talar om.

  Det skulle ju va enkelt…..segla en mätregel istället för ett empirisk regel om du har så bestämda uppfattningar ;-)

  Reply

 59. Danelo
  Mar 3, 2009 @ 00:20

  Är det er uppfattning att det kommer vara fler som kappseglar och ställer upp genom de nya SRS reglerna? Förhoppningen är att de nya reglerna har en positiv inverkan även i praktiken att fler ställer upp och kappseglar. Genom att de förhoppningsvis uppfattar reglerna enklare, tydligare och rättvisare och framför allt ser till att mäta in.

  Reply

 60. Nisse
  Mar 3, 2009 @ 13:43

  Fler som kappseglar ? Ja

  Fler som motionsseglar ? Nej

  mvh

  /N

  Reply

 61. Patrik
  Mar 3, 2009 @ 21:23

  #58 Det finns bara två Svenska städer om ens det som skrapar ihop ett startfält värt namnet i ORC så SRS är för de allra flesta av oss enda alternativet.
  Varför är det så skrämmande att väga båten ?
  Det är ju detta som de flesta diskussioner handlar om, att man har för tunga båtar så att man inte längre hävdar sig mot sina lätta systrar.
  Även såkallade standardbåtar skiljer oerhört mycket i vikt och ibland även på annat men skall promt ha samma LYStal..?
  Jag har en båt som är tillverkad i bara 10exemplar, men ingen av oss har likadant LYStal pga. många små skillnader och detta tycker jag är helt i sin ordning.

  Reply

 62. MiniMe
  Mar 3, 2009 @ 22:01

  #61 när jag seglade havskappsegling i fd.DDR så hade vi tre systerbåtar (30 kvm havskryssare från 60-talet ombyggd till 40 kvm). Våran var tygnst, hade minst segelytan och minst vikt i kölen. Konstigt nog hävdade vi oss rätt bra mot de andra systrar. Det är visserligen beroende vad för slags båt man seglar men jag får uppfattning att viktfaktor är ofta överdriven. Hur många % ska det vara mer eller mindre som motsvara 1% snabbare eller långsamare (retorisk fråga). Var och en kan väl testa och ta med en gubbe mer ombord som kanske motsvara vikten av ett teakdäck. Om det inte skulle räcka så får man väl ta med två gubbar… jag kan ha fel men jag tro inte att det blir många sekunder långsamare.
  Tyvärr är det också vanligt att tillverkare ange alldeles för låga vikter. Min båt angavs t.ex. med 700 kg. Med kalibrerad våg blev det sen en bit över 900 kg (strikt enligt LYS-tömdes båten innan)

  Reply

 63. Joakim
  Mar 4, 2009 @ 09:20

  Gissa hur många kg betyder 1% i GPH för Express enligt 2009 ORCi VPP om man har samma RM och 350 kg besätning. Samma RM betyder att tyngdpunkten är klart lägre i den lättare båten. Hur är det med Comfortina 32 och First 40.7?

  Reply

 64. Håkan
  Mar 11, 2009 @ 13:29

  Ska en standardbåt, som har SG och max antal segel t.ex 1 storsegel, 3 försegel samt 2 spinnakrar eller 2 gennakrar, välja S/G i anmälan till en segling? Får både S och G finnas ombord under segling?

  Reply

 65. PelleL
  Mar 11, 2009 @ 14:15

  Du skall välja antingen Spinnaker eller Gennaker och får som standardbåt bara ha antingen eller ombord. se C.4.3.iv

  Reply

 66. Carl F
  Mar 11, 2009 @ 17:32

  Vad händer om man seglar men både gennacker samt spinn. Måste man ansöka om nytt mätbrev ?

  /Carl

  Reply

 67. PelleL
  Mar 11, 2009 @ 20:02

  För att få ha med både gennker och spinnaker och fritt kunna välja så skall antingen:
  1) Det stå i din båts båtdatablad att du får göra så
  eller
  2) Stå i ditt mätbrev att du får göra så

  Är reglerna så svåra att förstå eller orkar ni inte läsa dom alls?

  Reply

 68. Patrik
  Mar 11, 2009 @ 21:21

  PelleL du sa det jag tänkt länge…

  Reply

 69. Jimmy
  Apr 9, 2009 @ 20:37

  I LYS fick man halsa en gennaker 0,33xFB för om förstaget men någon sådan regel kan jag inte hitta i SRS för standardbåtar. Innebär detta att om jag inte vill åka på ett högre mättal så får jag inte använda mitt lilla “LYS-peke” att halsa gennakern vid men i stället så får jag ha en något större gennaker?

  //JIMMY

  Reply

 70. PelleL
  Apr 10, 2009 @ 00:01

  Det är fortfarande samma men alla mått har/skall flyttas till båtdatabladen/mätbrev

  Reply

 71. Jimmy
  Apr 10, 2009 @ 02:12

  Tack för snabbt svar PelleL! :)
  Har SRS några rekommendationer angående hur båtar med vida skillda SRS-tal bör delas upp på kappsegling? Tycker personligen att hoppet var lite väl stort på GR sist. I princip är det ju omöjligt att kappsegla rättvist mot båtar som skiljer mycket från varandra i mättal då de garanterat kommer att segla i olika vädersystem. Ena gången vinner “höglysarna” när vinden mojnar innan målgång för “låglysarna”, och nästa gång vinner “låglysarna” när vinden ökar efter att “höglysarna” har gått i mål.

  Reply

 72. MiniMe
  Apr 10, 2009 @ 11:31

  #71 det som kan vara mer lämpligt är att inte bara stirra blind på SRS-tal utan på båtarnas egenskap. Det är dock up till arrangören att göra bedömning till klassindelning. Det finns en hel del faktorer som ibland kan vara något motstridigt. Klassen bör kanske vara “lagom stor”. Fartpotential ska inte allt för mycket skilja sig och som jag redan sade så är även båtens egenskap (kryss-båtar t.ex. skärgårdskryssartyp, planande båtar. rena deplacementbåtar). Sen finns säkerligen en del faktorer som jag inte ha tagit upp. Om du har synpunkter kan du alltid vända dig till arrangören.
  Argument att med “höglysare” och “låglysare” i samband med föränderlig vind används för att försvara omvänd LYS, SYL, jaktstart eller hur man än döpar barnet. Vid starten brukar arrangören ha hyfsat koll på vinden och sen är alla på samma bana. SYL seglas ofta på en distansbana där man räkna ut en förväntat målgång. Jag tycker det är möjligt att segla SYL även på en bana där man kan anpassa banlängden till planerad målgångstid.
  Det kommer dock alltid finnas någon båt som ha en viss fördel på tävlingsdagen. Över tiden/en serie borde det dock jämna ut sig.

  /Peter

  Reply

 73. Peter Gustafsson
  Apr 21, 2009 @ 10:30

  Det verkar inte som det finns någonting om begränsningar av antalet segel för mätbrevsbåtar (vare sig i mätbrevet eller i regeln)?

  Reply

 74. PelleL
  Apr 21, 2009 @ 10:40

  Avsikten är att begränsingarna skall finnas i mätbreven…..har någon fått mätbrev utan begränsningar?

  Reply

 75. Peter Gustafsson
  Apr 21, 2009 @ 10:40

  Så går snacket på stan.

  En annan fråga… begränsar man var stagsegel får halsas någonstans?

  Reply

 76. PelleL
  Apr 21, 2009 @ 11:01

  OK vi får kolla upp det……

  Stagsegel får ju finnas i mätbrev eller klassregel……standardbåtar använder väl knappast stagsegel.

  Reply

 77. No Name
  Mar 20, 2010 @ 00:18

  Så då verkar nya SRS/LYS-tabellen var på plats.

  Min båt har höjts med 0,03 på kort tid. Andra har höjts med 0,02 från ifjol till i år.
  Verkar märkligt….det är inga nya båtar precis.
  Vad är det för snubbar som sitter och pillrar med LYS-talen???
  Känns som det ute och cyklar rejält!

  Reply

  • JIMMY
   Mar 22, 2010 @ 16:49

   Det finns säkert en förklaring, får man fråga vad du har för båt?

   Reply

  • Team Dehlerdoris
   Mar 25, 2010 @ 16:08

   Du “No Name” det är tillåtet att vara anonym här, men vad är det för båt som du har? “Inga nya båtar percis ” skriver du. Är det någon äldre standardbåt som kanske inte har kappseglats så hårt, eller specialvariant som du har?
   StefanK

   Reply

 78. .
  Mar 22, 2010 @ 10:03

  Det måste vara ganska många skriv fel i listan?
  Jag såg bla att X34:an har lägre lys i Sverige än i Norge där båtypen på 1,27 vunnit massor! Tråkigt med dessa uppenbara fel.

  Reply

 79. Messersmith
  Mar 22, 2010 @ 10:25

  Det verkar vara en del skrivfel i kommentarerna också!

  Reply

 80. Team Dehlerdoris
  Mar 22, 2010 @ 11:25

  I SRS/Lys så går ju båtarna lite fortare på olika ställen, inte minst i broschyrer.
  //StefanK

  Reply

  • No Name
   Mar 22, 2010 @ 12:55

   Vad menar du Stefan?

   Reply

   • Team Dehlerdoris
    Mar 22, 2010 @ 16:29

    Anonym, jag menar bara att i SRS LYS går båtarna lite fortare på olika ställen, inte minst i broschyrer.. jämfört med “verkligheten” alltså. Visst är ironi kul… :-)
    Varför inte testa ORCi eller IRC som MiniMe föreslog, ett LYSande förslag.
    StefanK

    Reply

 81. No Name
  Mar 22, 2010 @ 12:53

  Tycker Svenska Segelförbundet får rycka upp sig rejält! Det känns som kölbåtsseglingen sköts med lilltån…

  Massor av förslag på förändringar nya certifkat osv – säkert ett sättt att suga ut pengar från seglarna. Det blir bara krångligt och skrämmar bort nya seglare.

  Det är snart dags att Kölbåtseglarna ryter till och kräver lite rejälareuppbackning.
  Sedan undrar jag var alla leverantörer av båtprylar och segelhåller till med sponsorpengar till prisborden i form av rena stålar! Liros har förstått vad det handlar om. Företaget sponsrar Lys-cupen i sommar. Allt nytt som jag köper i år som Liros kan levera köper jag av dem.

  Är trött på småsnåla båttillbehörsbutiker som inte sponsrar en krona på kölbåtsegelingens bredd i Göteborg. Hjertmans är sådant exempel! Rätta mig gärna om jag har fel – På denna punkt önskar jag verkligen att jag har fel.

  SeaSea lär sponsra Sista Chansen i Björlanda – handla hos SeaSea!

  Reply

  • Erik Barkefors
   Mar 22, 2010 @ 15:34

   Jag tror att det finns en “viss” koppling mellan hur mycket som köps via internet och de lokala butikernas vilja/möjlighet att sponsra prisbord. Kanske är dags att söka spons längre upp i näringskedjan hos importörer eller tillverkare?

   Reply

   • No Name
    Mar 22, 2010 @ 15:52

    Har inte Hjertmans internetshop? ;)

    Appropå Seglarförbundet – Försökte ringa dem tidigare och höra lite kring SRS-talen….

    Det firar tydligen jul & nyår där fortfarande….frusit fast!

    Telefonsvaren gick inte på kl 13:15…. men nu gick den på. Vi träffas säkrast till 10-16:00…. med lunch 11,45-12.45…
    Lyssnar man vidare så säger man att under julen-och nyår kommer bemanningen vara begränsade. Välkommen tillbaka efter julhelgen den 11 januari. Ja ja det är kanske inte så farligt, men ändå…. Jobbar de idéellt är det okej, men annars…. Någon som har kontakt och kan väcka kansliet?? ;)

    Reply

    • MiniMe
     Mar 22, 2010 @ 19:13

     Jag vet ej om kansliet var bemannat men alla från kansliet jobbadei helgen på Seglardagen. Arbetslagar säger att man ska ha sin ledighet. Telefonsvare skulle vissrligen kunnat vara uppdaterat men jag kan tänka mig att persnalen på kansliet hade annat i huvud inför helgen.

     Är man missnöd finns alltid möjlighet att arrangera sig. För övrigt vill jag påminna att vi betalar mycket lite för både SSF-medlemskap samt SRS. Mycket arbete görs ideellt. Dessutom är SSF vi som är medlemmar. Det glöms för ofta!

     Reply

     • MiniMe
      Mar 23, 2010 @ 09:47

      det var rent spekulativt från min sida. Jag såg att en artikel från seglardagen finns lades ut på SSF’s hemsida. Tydligen var Kansliet bemannat. Ibland förekommer det också att personen man söker i ute på ett ärende…

     • No Name
      Mar 23, 2010 @ 13:26

      Okej – förlåt – jag är bara en glidare och inte engagerad i SSF så jag ska inte ha några synpunkter. Känns bra.. Livet går vidare… Julen varar ända ut till Påsken eller hur det nu var… Känns lite långt från sakfrågan så vi skiter i detta nu så lägger vi kraft på rätt saker. Det är allvarligt inte talat hela världen att de inte svarar på SSF.

      En nära nog antikbåt ska få höjt lys-tal känns en aning märkligt!

    • Magnus
     Mar 23, 2010 @ 10:23

     Hej No Name,

     Kansliet var bemannat igår och det var ju synd att du inte kom fram på telefon, vi kanske var upptagna med något annat samtal. Ring gärna igen.

     Om det är någon specifik person du försöker få tag på finns det även direkt nr och mobiler på hemsidan http://www.svensksegling.se.

     Mvh,
     Magnus Grävare
     Svenska Seglarförbundet

     Reply

  • Peter Gustafsson
   Mar 22, 2010 @ 15:45

   Hjertmanbutikerna i Sverige tjänade i senaste årsredivisningen >12 Mkr. Erlandssons Brygga nästan 8 Mkr. Så det är nog inte där skon klämmer.

   Reply

 82. MiniMe
  Mar 22, 2010 @ 15:16

  … du kan alltid börja segla ORCi eller IRC.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.