Shorthanded SRS

Nya versionen av SweLYS, SRS, har ju diskuterats flitigt de senaste veckorna.

Det är bra att man styr upp systemet, men många ställer sig tveksamma till om det egentligen kommer att bidra till att fler kappseglar. Och kanske finns det folk som inte orkar skaffa sig ett cert. Men tänk om vi kunde attrahera nya seglare?

Här är en idé… Shorthanded SRS.

Utan att ändra på någonting i den befintliga regeln skulle man kunna vara föregångare, och leda utvecklingen, inom ett område som ökar i popularitet. Man skulle kunna tydliggöra sin roll för breddseglingen och verkligen driva tesen att “alla skall kappsegla”. Man skulle också differentiera sig mot andra regler på ett positivt sätt.

  • ge alla SRS-båtar ett shorthanded-tal!
  • detta är inte ett generellt avdrag, utan ett unikt SRS-tal
  • detta beror så klart på faktorer som båtyp, segelkonfiguration (många vill ha andra segel då man kör shorthanded) och annat.
  • man borde enkelt kunna ta fram principer som gör att man mer eller mindre automatiskt kan sätta dessa tal. Baserat på normal besättningsvikt, skrovform, körningar i ORCi eller annan VPP och praktiska erfarenheter

Jag är helt säker på att Pelle Lindell och hans kompisar kan bygga en mycket bra modell för detta (och sedan skriva en avhandling om det hela och föreläsa på ORC- och RORC-konferenserna). Och det har redan kommit en bra modeller och excel-övningar i min mailbox som ni kan få ta över. Detta är genomförbart! Nu.

Vill man vara riktigt progressiv, så skulle man kunna vidga begreppet shorthanded till att gälla en eller två vuxna inklusive barn under 8 år. Eller något liknande. Då skulle man tydligt visa vad breddsegling handlar om!