SHF årsmöte 2009 | Roger Nilsson

Svenska Havskappseglingsförbundet kör sitt årsmöte på Stockholmsmässan nu på lördag 7 mars 14:30. I år är Roger Nilson dragplåster, och han kommer att prata om årets upplaga av Volvo Ocean Race. Han kommer att berätta lite om de olika båtarna, deras besättningar och skillnader i approach.

I övrigt blir det väl den vanliga formalian. Årsredovisning 2008, lite ändringar i stadgarna och val av styrelse. För er som undrar så skall SHF:

  • Tillvarataga havskappseglingens intressen i Sverige. Med havskappsegling avses kappsegling mellan båtar som uppfyller Internationella Seglarförbundets (ISAF) havskappseglingsbestämmelser (Offshore Special Regulations) Kat. 0-4 eller annan jämförbar kappsegling.
  • Tillse att båtar som deltager i havskappsegling har ett mätetal enligt ett av SSF godkänt mätbrev eller motsvarande.
  • Bevaka havskappseglingens tekniska utveckling i Sverige.
  • Genom utbildning och rådgivning av förbundssällskap som arrangerar havskappsegling tillse att kappseglingsformat och resultatprogram tillgodoser seglarnas krav på kvalitet och rättvisa.
  • Samordna och på förbundets hemsida informera om det svenska och internationella havskappseglingsprogrammet i samråd med SSF och berörda förbundssällskap.
  • Svara för uttagning av deltagare i internationella mästerskap.
  • Svara för upplysning och rådgivning om och tillvarata havskappseglingens verksamhet i övrigt bla genom representation i SSF:s Kappseglings- och Tekniska kommittéer.
  • Representera Sverige i internationella organisationer för Havskappsegling.