VOR In Port Race | Galway

ERT GAL 2009 4384.jpg
Oskar Kihlborg skickar ett antal bra blider från Volvo Ocean Race i Galway.

ERT GAL 2009 4546.jpg

ERT GAL 2009 4899.jpg


ERT GAL 2009 4437.jpg

ERT GAL 2009 5035.jpg

ERT GAL 2009 5216.jpg

ERT GAL 2009 4981.jpg

ERT GAL 2009 5191.jpg

ERT GAL 2009 5151.jpg

ERT GAL 2009 4930.jpg