Säkerhetskurser för havskappseglare

ISAF.jpg
Nya datum för säkerhetskurserna. Kan rekommenderas för er som inte har gått dem.

ISAF Offshore Personal survival course

Det övergripande syftet är att erbjuda en kurs som ger behörighet för ett ”ISAF Approved Offshore Personal Survival Certificate”.
Vi inriktar mycket av kursen mot svenska nationella seglingar som Eurocard Gotland runt, Östersjömaran och Göteborg Offshore, dvs segling i kategori 3.

Omfattning
Kursen omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som:
– Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling

- Erfarenheter från havskappsegling

- Sjöräddning och Kommunikationsutrustning

- Skador och nödreparationer

- Meteorologi

- Stabilitet hos segelbåtar till havs

- Segelhantering och rutiner vid hårt väder

- Sjukvård
- Brandsäkerhet och släckövningar

- Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning
– Övningar med nödsignaler
– pyroteknik


Utbildningsmål
Kursen ger teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling.

Kurstillfällen
Käringön 2009-11-14
Käringön 2010-01-23
Stockholm, Haninge 2009-11-28
Stockholm, Haninge 2010-02-06

ISAF Senior First Aid certificate

Kraven på sjukvårdskompetens ombord vid havskappsegling regleras av ISAF Offshore special regulations. Den här kursen är ”mellannivån” som krävs vid segling i kategori 1 och 2.

Kursen är inriktad att ge kompetens för att hantera medicinska nödsituationer som kan uppstå till sjöss. Denna kompetens inkluderar även nedkylning, hypotermi och hur radiokommunikationer utförs med radio-/telemedical

Omfattning

Utbildningen genomförs som mixad teori och praktik med exempel från inträffade fall i verkligheten. Stor vikt läggs vid att anpassa utbildningen för situationer och miljö i en havskappseglande båt. Förutom de rent faktamässiga delarna inriktas kursen på skillnaden med sjukvård iland och till sjöss. Kursen omfattar föreläsningar och gruppdiskussioner inom områden som:
– Människokroppens system

– Första hjälpen L-ABCDE metoden

– HLR, Hjärtlungräddning

- Patientobservationer och rapportering

- Sjukvård till sjöss

– Transport av skadade

– Telemedical


Utbildningsmål
Kursdeltagaren ska få kompetens att hantera medicinska nödsituationer som kan uppstå till sjöss. Denna kompetens inkluderar även nedkylning, hypotermi och hur radiokommunikationer utförs med radio-/telemedical.

Kurstillfällen
Käringön 2009-11-14
Käringön 2010-01-16
Käringön 2010-02-06
Stockholm, Haninge 2009-11-28
Stockholm, Haninge 2010-01-23

Anmälan sker via www.sstcab.se. Vid frågor kan ni ta kontakt via telefon: 0304 – 562 65 eller mail: johan.sunden@sstcab.se