Skall det vara banbegränsning på Tjörn Runt?

Nu har resultatet från Tjörn Runt-enkäten kommit, och hela sammanställningen finns nedan. Vår egen lilla undersökning pekade på 48% för banbegränsning och 52% emot (1.283 röster).

StSS tävlingsledning skriver:

Tävlingsledningen har nu sammanställt resultaten av enkäten om banbegränsning på Tjörn Runt. Av de 675 seglare som fick enkäten svarade 330, en svarsfrekvens på 49 procent.

Av svaren framkom med tydlighet att seglarna inte önskar någon banbegränsning på Tjörn Runt. Med stöd av seglarnas synpunkter väljer tävlingsledningen att bibehålla det format Tjörn Runt har idag. Däremot kommer vi att arbeta för att sprida informationen om säkerhet samt svårigheter och risker bland seglarna.

Ser man till helheten så var det ju majoritet för att inte ha banbegränsning, men precis som vi trodde så finns det ju en tydlig skillnad beroende på båtstorlek. Bland båtar kortare än 33 fot så vill bara 28% ha banbegränsning, men bland båtar längre än 33 fot så är det faktiskt 53% som tycker att det vore lämpligt! Plus de som faktiskt avstår att segla och inte fick enkäten ;-)

Detta stämmer väl ganska väl med diskussionerna vi har haft; ägare till större båtar är generellt mer tveksamma till de upplevda riskerna. Man kan också se att Tjörn Runt har relativt mindre andel stora båtar (35-45 fot) än många andra race.

Men beslutet var kanske inte helt oväntat? Det skall mycket till för att våga ändra på en så traditionsfylld segling. Och det är omöjligt att avgöra hur många som skulle tillkomma (eller falla ifrån) vid ett ändrat upplägg. Personligen kan jag tycka att man kunde experimentera med klasser för de som ville ha en säkrare bana. Så hade man kunnat se vad det blev för utfall. Men totalsegern är väl för viktig i konceptet, så då faller den idén…

Skall det vara banbegränsning på Tjörn Runt?

Frågan om banbegränsning på Tjörn Runt har tidigare väckts av vissa seglare ur rättvisesynpunkt, att alla båtar skall segla samma väg för att resultaten skall vara mer jämförbara. Efter årets vindrika Tjörn Runt har frågan väckts ur ett säkerhets- och skadeperspektiv. Dels kan det bero på den mer sydlig vindriktningen i 2009 års Tjörn Runt som försvårade passagen kring Klädesholmen. Men det kan också bero på de diskussioner som först på olika bloggar och hemsidor samt de filmklipp som spritts på Internet.

För att få en nyanserad bild av vad seglarna tycker valde tävlingsledning för Tjörn Runt att skicka ut en enkät, via webben, till 675 seglare som uppgett e-postadresser i sin anmälan för Tjörn Runt 2008 och 2009. Totalt svarade 330 seglare, en svarsfrekvens på 49 procent.

Vad tyckte seglarna?
På frågan om banan skulle begränsas i trånga sund vill 63 procent av seglarna inte se en banbegränsning, 11,2 procent vill ha banbegränning för vissa kategorier av båtar och 25,8 procent för alla båtar.

På frågan om seglarna vill ha två olika banor svarade 86,7 procent nej och endast 13,9 procent ja.

Däremot ansåg 50,7 procent av seglarna att det behövs mer information om svårigheter och risker över lag i Tjörn Runt.

Vad tycker tävlingsledningen?
Av svaren framkom med tydlighet att seglarna inte önskar någon banbegränsning på Tjörn Runt. Med stöd av seglarnas synpunkter väljer tävlingsledningen att bibehålla det format Tjörn Runt har idag. Däremot kommer vi att arbeta för att sprida informationen om säkerhet samt svårigheter och risker bland seglarna.

Tävlingsledningen
Tjörn Runt

Redovisning av enkätsvaren

TR attachement
Bland de 330 seglare som har valt att svar på enkäten uppger att de det till största delen seglar kölbåtar på 28 fot eller under (43,6%) följt av kölbåtar över 36 fot (22,1%).

Om man jämför andelen besvarade enkäter per båttyp med andel för respektive båttyp i startfältet på Tjörn Runt 2009 framgår att kölbåtar 28 fot eller mindre och 33-35 fot är underrepresenterade bland svaren samt att 29-32 fot och 36 fot eller större är överrespresenterade.

TR attachement

TR attachement
Bland de 330 seglare som har valt att svara på enkäten är det till största delen seglare som har varit med 1-5 gånger (40%) följt av de som har seglat 6-10 gånger (21,8%).

Medel är 11 gånger och medianen ligger på 8 gånger.

TR attachement
Bland de 330 seglare som har valt att svara på enkäten framgår det med all tydlighet att de inte anser att banan kring Tjörn Runt skall begränsas (63%). 37% anser att det skall bli någon form av begränsning, antingen för alla eller vissa av båttyperna.

Intressant är att ju större båt man seglar desto mer angelägen är man att banan skall begränsas. Bland de som seglar flerskrov vill 25,8% se en begränsning, båtar under 28 fot 26,4%, båtar 29-32 fot 33,3%, båtar 33-35 fot 44,2% och över båtar över 36 fot 57,5%. Här bör man även ha i åtanke att det är en högre andel kölbåtar 29-32 fot och över 36 fot som har besvarat enkäten jämfört med hur startfältet för 2009 års Tjörn Runt såg ut.

TR attachement
Även på denna frågan är bilden klar bland de 330 seglare som har valt att svara på enkäten. Seglarna vill inte att det är två olika banor under Tjörn Runt (86,7 %).

TR attachement
Men debatten har satt ljuset på säkerhetsfrågorna och det är 50,3% som vill ha mer information och 49,7% som inte anser det behövs

Synpunkter på banbegränsning och säkerhet för Tjörn Runt? (max 255 tecken)
Den öppna frågan gav många synpunkter. 178 av de 330 som valt att besvara enkäten gav ytterligare synpunkter, allt från ett kort nej till långa utläggningar. Ett genomgående drag är att många lyfter skepparens ansvar och att det är charmen med Tjörn Runt att den som är duktigast på att hitta snabbast väg vinner. Och den vägen kan ju se olika ut för olika båtar beroende på väder och vind.

Urval av kommentarer:

1. Kyrkesund får bara seglas genom vid garanterad öppen vind. Risk för kryss ska innebära att alla bör gå utomskärs

2. Lägg banbegränsning i djävulshålet genom att ringa in de öarna så man antingen får välja att gå innanför eller utanför. Att undvika faror helt och hålet är omöjligt men man kan ju göra det så lika som möjligt för alla.

3. Ett antal bojar som skall rundas och som tar bort risken för grundstötning. Idag rena lotteriet

4. Att göra banbegränsningar är sunt. Detta görs av flera arrangörer. Begränsa Djävulshålet tex. Finns massa andra vägar att gå.

5. Att segla runt en ö, med skärgård, kan aldrig bli helt säkert. Den som går närmast ön/grundet tjänar på det. Det finns andra seglingar runt säkra märken. Var skall gränsen för trångt sund sättas? 15 m? 50 m? 100m? Om det blir olika bana för olika båtar har vi inte ett TjR längre!

6. En av många tjusningar med Tjörn Runt är att kunna göra vägval. De kan hjälpa eller stjälpa, beroende på omständigheter.

7. Har själv gått på grunden norr om flatholmarna men anser att det hör till sporten att kunna navigera! Tack för en trevlig och rolig segling!

8. Om seglingen ska vara en sorts Vasalopp bör inga begränsningar införas. Skepparens ansvar och besättningens skicklighet avgör vilken väg man väljer och därmed vilka risker man är beredd att ta. Så är det på alla kappseglingar.

9. Det är skepparens ansvar att ta beslutet vilken väg man skall ta. Det handlar om sjömanskap,

10. Med många begränsningar kan man ju lika gärna segla vanlig bankappsegling

11. Vi vill ha publik vilket kan förstöras om båtar inte kan passera nära land. Vi seglare måste själva kunna bedöma och ta ansvar för vägval etc.

12. Sunt förnuft bör prägla den som seglar Tjörn runt. bara för att det är tävling kan man ju inte köra hals över huvud in i alla situationer. hur mycket har hänt på de senaste åren?

13. Jag tycker det är upp till skepparen och sjövettet att välja den bana som passar sin båt bäst.

14. Det måste vara upp till var och en att bedöma var de kan gå.

15. Nej, räcker med de begränsningar som finns

16. Det som är farlig passage i en vindriktning är ok i alla andra. Omöjligt att styra de farliga passagerna så alla vet vad som gäller om de är vindriktningsberoende.

17. Tjörn Runt innebär vind, ström och navigation. Det är tre faktorer som är lika för alla. Det finns grund runt hela Tjörn och det är en del av tjusningen med seglingen. Om man via båtars längd/djupgående begränsar vissa delar så kommer det kanske framtida krav från ännu större båtar.

18. Det är upp till varje skeppare att välja en säker väg med tanke på båtens storlek och besättningens erfarenhet. Det är också en del av tävlingen och det är det som gör den annorlunda. Kan tycka att en del tar väl stora risker och det visade sig i år hur det kan gå då. Inte konstigare att man väljer än säker väg än att man har rätt segel uppe..

19. Det är ju möjligheten till fria vägval som är en del av tjusningen med Tjörn Runt. Folk måste kunna ta eget ansvar.

20. Vindriktningen på 2009 års TR gjorde att det var plattläns genom de smala passagerna och extra svårseglat. 2004 seglade jag samma rutt i betydligt mer vind men då var det slör eller halvvind och det gör det lättare att styra eller justera båtfart. Information om att upphinnade båt skall hålla undan samt att informera om svårigheterna med smala sund i plattläns eller kryss och bilder från sjökortet för att informera.

21. Blås av vid vind högre än 13 m/s är viktigare än banbegränsningar

22. Understryk vikten av gott omdöme, gott sjömannaskap och respekt för övriga deltagare

23. Eftersom det är en segling där vi besättningar och rorsmän har mycket varierande kunskap och inte minst erfarenhet såväl som kappsegling och båt och sjövana är det “suveränt” viktigt med att kommunicera ut information för olika väder, vindriktingar och strömar etc. TR är en breddsegling då krävs detta, jag skulle känna mig mer komfortabel då. Jag är ute efter en seglingstävling där alla kategorier får sitt, men främst att vi ska ha skôj tillsammans. De ska va gôtt å leva!

24. Skepparträffarna är jättebra men för att kanske locka in lite fler nya Tjörn Runt-seglare så hade ett möte med “need to know”-basic om en tävling av detta slag. Lite mer grundläggande regelföreskrifter, det skulle säkert göra segeltävlingen lite säkrare för jag tror att det finns en hel del som är med som inte har full koll på vad som händer utan försöker att hålla sig undan så gott det går. Å förr eller senare brukar det ju hända att man hamnar i en situation där man inte tänkt sig. Vet man inte då vad som gäller så är olyckan snart framme. Tack för en jättetrevlig tävling!

25. Skall man börja med mera banbegränsningar så kommer det bli begränsning runt hela Tjörn, så jag tror inte att det är någon bra ide. slutligen vill jag att ni framför att det är kappseglings regler/sjövägs regler som gäller, Har upplevt vid ett antal tillfällen där upphinnande båtar pressar sig in emellan båtar i trånga passager och begär plats för land, detta förekommer både på elit o motionär nivå. Jag har själv fått tagit ner spinnakern när vi har varit upphinnande båt i trånga passager och det inte har funnits någon plats.