Skip to content

1 Comment

  1. Markus
    Jan 20, 2010 @ 19:13

    det antyds vid något ställe i klippet att man nu byter tillbaka till “vanlig” mast och segel. Är inte det vanskligt att så här nära match hålla på och trixa med något så viktigt som mast och segel istället för att fintrimma materialet och träna?!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.