Hur ökar vi kölbåtsseglandet i Sverige?

Nedan är lite punkter som presenterades på Svenska Seglarförbundets Distrikstkonferenes 19 maj. Det är Fredrik Bergström som under förra året skrev en rapport åt SSF som handlade om breddsegling eller kölbåtssegling.

Ett bra underlag som pekar på en positiv utveckling, men som också ger rekommendationer kring hur man kan gå vidare. Men av någon anledning får jag känsklan av att SSF inte vat vad man skall göra med den här gruppen av seglare. Och mycket riktigt fanns inga “actionpoints” noterade under den här punkten.

Fast kommentaren, “vi har inte med kölbåt i vårt vokabulär”, var ju lite kul…

Projekt ”Kölbåtsklubben”
– Hur ökar vi kölbåtsseglandet i Sverige?

Fredrik Bergström

Tillvägagångssätt

 • Analysera hur vi tävlar i målgruppen.
 • Analysera hur SSF, distrikt, klubbar och kölbåtsklassförbund arbetar mot målgruppen
 • Analysera vad seglarna tycker
 • Ge rekommendationer till förbättringsåtgärder

Hur tävlar vi i målgruppen?
Indelning i två kategorier

 • Handikappsegling (ORCi, IRC, SweLYS/SRS)
 • Entypssegling

Deltagare SweLYS/SRSseglingar
ssf-ppt-1.jpg
En sammanställning över 83 kappseglingar i kölbåt 2008 och 2009 visar på en uppgång på över 10%.

Största SweLYS/SRStävlingarna
1. Tjörn Runt 502 båtar
2. Lidingö Runt 365 båtar
3. Gotland Runt 257 båtar
8. Ulvö Regattan (Norra Sverige) 95 båtar
11. Ven Runt (Södra Sverige) 80 båtar
83. Pokalseglingen (Kalmar) 4 båtar (12 st 2008)
18 st kappseglingar med över 50 startande båtar.

Största avvikelser 2009 jmf med 2008

 • Bohusracet från 12 båtar 2008 till 62 båtar 2009 (+420%)
 • Jungfrutriangeln från 21 båtar 2008 till inställt 2009

Mätbrev 2009
ssf-ppt-2.tiff
2009 utfärdades 778 st mätbrev. Inga uppgifter finns på de som inte har mätbrev.

Mätbrev SweLYS/SRS, region
ssf-ppt-3.tiff
Ett slumpmässigt urval i april/maj av 154 st SweLYS/SRS mätbrev (23% av tot) gav följande indelning per region. Svårt/omöjligt att hämta information över tabellbåtar

SM titlar
ssf-ppt-4.tiff

SRS segling
ssf-ppt-5.tiff

Hur arbetar SSF, distrikt, klubbar och kölbåtsklassförbund mot målgruppen?

 • SSF: Utfärdar mätbrev. Ingen kontakt förutom detta.
 • Distrikt: Knyter ihop seglingar till serier. Skriver om dessa på distriktssidorna (ibland). Aktivast i Gbg och Stockholm. På vissa ställen ingen aktivitet.
 • Klubb: Arrangerar tävlingar. Litet erfarenhetsutbyte mellan dessa. Inga kundanalyser.
 • Kölbåtsklassförbund: Ofta motorn i entypsklasserna. Kan vara regionala organisationen. Många ”SRS klassförbund” har inget fokus på kappsegling

Trender för 2010

 • Seglingen ökar mellan 2008-2009 med över 10 %
 • Seglingen växer generellt men stort på shorthanded (Västervik Shorthand Race, ny tävling). Mandomsprov och slipper besättningsproblematik.
 • Mycket att tacka bloggar/siter som skriver om kölbåtssegling, tex blur, skota, hamnen med flera
 • Gamla tävlingar kommer tillbaka. Ex Öland Rund tillbaka efter 6 års frånvaro.
 • Samarbete mellan klubbar ger bättre tävlingar (Malmö, 4st klubbar jobbar nu gemensamt med tävlingar 2010).

Rekommendationer för SSF

 • Mätbrevshanteringen skall vara mycket snabbare än idag. Hellre betala mer för snabbare leverans.
 • Tydligare beskrivning av hanteringsprocessen. Tidsskala.
 • Bygg kunddata mot seglare. Framförallt i SRS klasserna där det inte finns. Promota kappseglingar i samband med mätbrevsutskick och nyhetsbrev. Initiera kommunikation. Bygg in erbjudanden.
 • Marknadsföring av kölbåtsseglingar till båtägare och på SSFs hemsida

Rekommendationer för distrikt

 • Folk drar folk. Våga rekommendera vilka regattor båtar skall åka på men det kan finnas olika kategorier (racing, whitesail/familj)
 • Samma namn på serier på olika geografiska platser ger igenkänning och lättare att marknadsföra. (West Cup Racing, Familjeserien etc)
 • Nyhetsbrev med info om kappseglingar
 • Skapa erfarenhetsutbyte mellan arrangörer
 • Arrangera utbildning/träning för kölbåtseglare på sommar och vinter (East training camp) med bra tränare
 • Guida seglare som efterfrågar segling till ”rätt” plats/arrangemang

Rekommendationer för klubbar

 • Lyssna mer på vad seglarna vill ha. Utveckla eller avveckla
  – det sociala är lika viktigt som tävlingen!
  – anmälningslistor online så att man ser vilka som är med (kö utanför krogen).
  – resultatlistor hålls uppdaterade
  – mm
 • Byt erfarenheter med andra arrangörer
 • Samarbeta kring serier och marknadsföra dessa

Rekommendationer för kölbåtsklassförbund

 • Beskriv var ni har aktivitet geografiskt och beskriv detta för SSF och DSF. Enklare att hänvisa nya seglare.
 • Samarbete/samordning med DSF om ex promotion av samma tävlingar som distrikten
 • Samarbeta med bloggar om man inte har egen hemsida. Hellre info på SSFs och distriktets sida än dåligt uppdaterad info på egen sida.
 • Samarbeta med andra kölbåtsklasser för att tex få ihop ”kritisk massa”

Anteckningar från mötet ovan

– TA system kan hjälpa oss att få bättre statistik.
– Antal mätbrev ökar lite varje år.
– Seglingen ökar med kölbåt
– Bloggar viktiga för att kommunicera
– Rekommendationer för SSF, distrikt och klubbar vad som är viktigt att tänka på framöver, se bildspel.
– Viktigt att fortsätta arbetet.
– Vi har inte med kölbåt i vårt vokabulär.
– Bättre kommunikation kring kölbåt behövs.