Samgående SSF-SBU | enkät

ssfsbuorgchart.jpg
Stockholms Seglarförbund är lite nyfikna på vad seglarna tycker i frågan. Här kan man läsa mer om sammanslagningen och här finns presentationen från informationsträffarna.

Hej!

Det är mycket diskussioner kring frågan om samgående med SSF och SBU. Ingen av organisationerna ansluter ju seglarna individuellt utan har båtklubbar och segelsällskapen som medlemmar. Men på Seglardagen 24-25 mars 2012 skall alla distrikt i SSF rösta om vi skall fortsätta arbetet med att slå ihop SSF och SBU.

Nu vill vi i Stockholms Seglarförbund ta reda på vad seglarna faktiskt tycker i den här frågan. Vi har därför satt ihop en enkät som vi hoppas att så många seglare som möjligt deltar i – lämna alla synpunkter ni har kring denna fråga och bidra till att organisationerna fattar rätt beslut! Sprid enkäten till andra seglare!

Stockholms Seglarförbund har tagit initiativet till denna enkät men vi vill ha svar från ALLA seglare oavsett region. Vi har lovat att dela med oss av resultatet till alla regioner samt SSF centralt. Det går bra att svara anonymt men om man lämnar sin mailadress kommer ni automatiskt att få den rapport som vi avser lägga fram inför Seglardagen i denna fråga. Vi genomför motsvarande enkät direkt för klubbarna och även resultaten från denna kommer att sammanställas i rapporten.

OBS: Farr 30 i länken beror endast på att Sthlms Seglarförbund har fått låna internationella Farr 30-förbundets polldaddykonto för denna enkät beroende på den förväntade svarsvolymen.

Bästa hälsningar,

Patrick Lindblom, sekr
Stockholms Seglarförbund

Svara på enkäten