SRS-mätbrev | trash talk

sailmeasurements12-1.jpg
Nu börjar mätbreven för 2012 komma upp på SSF. Vi kontrollmätte våra segel och betalade in avgiften idag, så snart finns vi med i listan med J/109. Ni får spekulera kring J/111 ett par veckor till innan alla mått finns på plats.

Vad har ni för spaningar?

Stämmer det bra, eller verkar vissa siffror helt fel?