Ska GKSS arra kappseglingar för större båtar

Jag fick följande förfrågan från GKSS kappseglingskommitté och det vore bra om så många som möjligt ville besvara frågorna.

Ska GKSS arrangera kappseglingar för
större båtar och i så fall i vilket format?

– En öppen fråga från GKSS kappseglingskommitté inför perioden 2013-2018.

GKSS har just nu inga planerade kappseglingar för större båtar i programmet. Anledningarna till detta är säkert många men det är inte fokus för den här enkäten. Vi hoppas få ta del av bra idéer och skapa oss en bild av era önskemål inför framtiden. Frågan riktas därför till alla som är engagerade i båtar och besättningar som vill segla bankappsegling/havskappsegling i eller omkring Göteborg under 2013 till 2018. Det gäller såväl svenska som internationella besättningar.

Svarstiden sträcker sig fram till onsdag 10/10, så sprid formuläret så att vi kan få en så heltäckande bild som möjligt.

GKSS kappseglingskommitté vill arrangera seglingar som seglare vill segla, hjälp oss lyckas med det.

Besvara enkäten här.

Speciellt frågan om ett SRS-mästerskap under Marstrandsregattan 8-10/8 2013 är intressant.

Dra gärna igång diskussionen nedan.