Verksamhet i ett sammanslaget SSF-SBU?

Diskussionerna kring ett eventuellt samgående mellan SSF och SBU puttrar på. Jag var på en informationsträff med klubbarna i Stockholmsregionen i början av oktober och var lite förvånad över att man inte kommit längre.

Nu vill man ha feedback på vad man skall hålla på med och hur medlemmarna skall få inflytande i den nya organisationen. Viktiga frågor som kanske borde varit klart?

Under sensommaren och hösten har vid olika kontakter, möten och informationsträffar två frågor varit återkommande och ägnats mycket tid, nämligen hur demokratin ska fungera och hur verksamheten ska bedrivas efter en eventuell sammanslagning. Demokrati och verksamhet är två hörnstenar, som kommer att beröra samtliga medlemmar i en ny organisation. Därför anser styrgruppen att det är extra viktigt att alla föreningar/förbund/distrikt ges möjlighet att medverka vid utformningen av de förslag inom just dessa områden som ska utformas inför kommande årsmöten.

Man har försökt spalta upp verksamheten i ett antal områden (pdf). Jag vet inte om jag har missat något… men var finns breddkapsegling? Och båtteknik med SRS och annan mätbrevshantering? Och det mesta som ligger på den nya rollen “kappseglinsansvarig”?

Just rekrytering borde väl vara prioriterat? Många andra organsiationer, nu senast SXK, har insett att en skev åldersfördelning är en av de största riskerna för verksamheten. Och alla klubbar jag har pratat med har svårt med föryngring i både styrelse och daglig verksamhet.

Även sponsringsfrågor borde finnas med på listan?

Sedan känns det omodernt att försöka “centralisera” kommunikation? Det är 2012 och kommunikationen måste ske där verksamheten finns. Dessutom så vet man inte på central nivå var medlemmarna finns (i alla fall på SSF), hur skall man då kunna kommunicera med dem? Därmot borde man sätta en strategi och en plattform för att skapa synergier och genomslag på alla nivåer.

SSF SBU Verksamhet