SRS för totalen i ÅF Offshore Race?

ÅF Offshore Race, eller Gotland Runt som många fortfarande säger, är ett race som engagerar. Det är ju vår enda riktiga havskappsegling förutom shorthandedracen, och båda KSSS och seglarna har väl ganska bestämda uppfattningar om olika saker.

Nu har vi dessutom en ordentlig sponsor i ÅF, där Jonas Wiström säger vad han tycker. Jonas är förutom VD även engagerad havskappseglare i sin Grand Soleil 37 Amarone, vilket så klart ger ett unikt perspektiv. I november tog han upp frågan om att ÅF Offshore Race skulle kunna avgöras i en enda klass, då han sa något i stil med:

Jag vet att det är många ORCi seglare här och jag gillar också att segla ORCi. Men på ett race som sträcker sig över flera dygn, och när båtarna är av så olika storlek, så spelar det ingen roll vilket handikappsystem man använder. Vädret har mycket större påverkan och av den anledningen tycker jag att det vore bättre om alla kör SRS så att vi får EN totalvinnare.

Det var så klart inte helt okontroversiellt då ORC ligger både SHF och KSSS Havskappseglingskommitté varmt om hjärtat.

Diskussionen om att få till en total med alla båtar har funnits tidigare. Och när endast 20% av deltagarna faktiskt seglar om totalen, så känns det som en mycket relevant fråga.

Väldigt få race är organiserade så. På Fastnet eller Sydney Hobart så kan fältets minsta båt eller en doublehandedbesättning vara med i fighten. Varför inte på ÅF Offshore Race?

Jag har ju för skojs skull räknat om ett par ORCi-EM till SRS och kunnat konstatera att resultatlistan blir väldigt lik ändå, så länge man räknar tillräckligt många race. Det ledde ju också till att vi vågade köra SRS på Marstrand Big Boat Race utan att det blev massa tjafs om det.

Men jag har aldrig orkat räkna om ett ÅF Offshore Race.

Men det finns ju andra som är intresserade och insatta i de här frågorna. Pelle Lindell och Jimmy Hellberg sitter ju i SSFs Tekniska Kommitté och har otroligt bra koll på både SRS och andra system. Många av oss minns Pelles Käpp eller rullator, handikapp för seglare – En jämförelse av olika handikappsystem och bägge två brukar hjälpa till att reda ut frågor här på bloggen.

Efter förfrågan från Magnus Woxén har de räknat om förra årets resultat efter SRS, för att se vad utfallet hade blivit. Detta som input till den formella diskussionen på KSSS.

Frågan är ju inte om det ena systemet är bättre än det andra (den diskussionen behöver vi inte ta en gång till), eller om någon klass skall bort, utan att man faktiskt skulle kunna räkna fram en total med alla båtar.

Visst hade det varit mycket roligare?


Här är vad Jimmy skriver på sin blogg på Hamnen.se (där det finns en längre artikel):

Samma resultat oavsett respitsystem
Jag fick nyligen en förfrågan av Magnus Woxén, en av Sveriges bästa havskappseglare tillika engagerad i KSSS, att göra en analys av hur skillnaden mellan ORCi och SRS slår på resultatet i ÅF Offshore Race (fd Gotland Runt). Två i grunden ganska olika respitsystem både rent tekniskt och resultatberäkningsmässigt. Även metoden för hur resultaten beräknas skiljer sig åt (inte så konstigt att det uppstår diskussioner om respitsegling och rättvisa när det är uppenbarligen finns så många parametrar som kan påverka resultaten, helt olika båtar och helt olika respitsystem!).

Efter omräkning av alla ORCi-båtar i resultatlistan från ÅFOR 2012 till SRS så visade det sig att skillnaderna blev väldigt små. Resultatlistan blev nästan identisk. Det skiljde någon placering upp eller ner för någon enstaka båt men det var alltid samma båtar som vann i de olika klasserna, oavsett respitsystem.

Det är också ganska tydligt att förutom besättningarnas skicklighet så spelar vädret en stor roll för resultatet i respitsegling, framförallt på en så pass lång kappsegling som ÅFOR då olika snabba båtar ofta seglar i olika väder. Långsammare båtar med låga SRS-tal, under ca 1,20 hade på grund av vädret inte en chans att nå toppresultat i ÅFOR 2012 och av båtarna som startade på söndagen så hade snabba båtar en klar fördel av vädersituationen.

Slutsatsen är att arrangörens uppdelning av flottan i startgrupper med mer eller mindre närliggande respittal kan ha mycket stor betydelse för huruvida det blir rättvist eller ej i den enskilda kappseglingen. Över ett antal seglingar, över tid, så jämnar det dock oftast ut sig.

Man skulle kunna säga att respitsegling är den luddigaste formen av rättvis segling där besättningens skicklighet i det långa loppet, trots allt, avgör eventuell placering.

Kappsegling, oavsett form, är en materialsport och utöver den rena konsten att kunna segla en båt snabbt och effektivt så handlar det mycket om att välja en båttyp som passar en själv och/eller ens besättning samt att underhålla och optimera sin båt, inom klassreglerna.

Kappsegling är per definition rättvist.

I Exceldokument har samtliga ORCi-klasser från 2012 års upplaga av ÅFOR även fått resultatet beräknat efter SRS. Det finns även en ”SRS-total” med samtliga ORCi klasser och SRS-klasser i samma lista. I totallistan är ORCi-båtarna markerade med rött. SRS A-klassen som startade samma dag som ORCi-klasserna är markerade med orange och övriga SRS-klasser som startade ett dygn innan med blått och ljusblått.

Ladda ner dokumentet med SRS-resultaten i ÅFOR här.

Nedan finns en mer teknisk beskrivning av tillvägagångssättet.

ÅF Offshore Race, totalresultat beräknat med SRS
I bifogat Exceldokument har samtliga ORCi-klasser från 2012 års upplaga av ÅFOR även fått resultatet beräknat efter SRS. Det finns även en ”SRS-total” med samtliga ORCi klasser och SRS-klasser i samma lista. I totallistan är ORCi-båtarna markerade med rött. SRS A-klassen som startade samma dag som ORCi-klasserna är markerade med orange och övriga SRS-klasser som startade ett dygn innan med blått och ljusblått.

För de ORCi båtar som har saknat SRS-mätbrev har SFF TK skapat SRS-mätbrev baserat på data från ORCi-mätbreven. För vissa båtar har TK fått göra några kvalificerade gissningar för att få fram ett representativt SRS-tal; TP52 ”Pace” ORCi mätbrev gick inte att återfinna i ORCs databas och för samtliga TP52:or har det inte på ett enkelt sätt gått att hitta den aktuella kölvikten. Den enda TP52:an som sedan tidigare hade ett SRS-mätbrev var ”Blixt Pro Sailing” och hon hade i 2012 års SRS-mätbrev en angiven kölvikt om 3ton. TP52 regeln föreskriver en max bulbvikt om 3,8 ton och max vikt på fenbladet om 1ton. TK har därför valt att använda den maximala kölvikten på samtliga TP52:or vilket ger dem ett något höjt SRS-tal. Vidare bedömer SRS ”Code-segel” något annorlunda än ORCi varför detta också kan påverka SRS-talet. För tex TP52:orna är SRS-talet satt baserat på antagandet att ett sådant segel finns ombord.

För att bedöma om en enskild båt gynnas eller missgynnas av olika respitsystem kan man använda omräkningstal. I medeltal är SRS≈808/GPH (för ORCi brev uttagna 2009-2012). Från 2013 blir ORC-flottan ca 1% snabbare (i medeltal) och man bör eventuellt från 2013 och framåt använda SRS≈800/GPH

TP52:an ”Blixt Pro Sailing” är den båt i den svenska ORCi-flottan som är mest ”missgynnad” då den ”mäter” 2,5% sämre i SRS jämfört med ORCi. En intressant iakttagelse är dock de provkörningar som gjorts med ORCs nya VPP inför 2013 där TP52:or och liknande båtar får ca. 2.5% sämre rating jämfört med medelbåten. Detta innebär att dessa båttyper (TP52:or och liknande) inför 2013 kommer att mäta i princip lika i ORCi och SRS. Testkörningen med ORCs VPP för 2013 finns här.

På ÅFOR tillämpas PCS (Performance Curve Scoring). I teorin tar PCS hänsyn till att olika båtar har olika egenskaper i olika vindstyrkor. PCS kan dock inte kompensera att olika stora båtar seglat i olika väder. I kappseglingar som pågår under en längre tid, som ÅFOR gör, så är, vid sidan om besättningens skicklighet, vädret den enskilt största faktorn som påverkar resultatet. Vädrets effekt är betydligt större än eventuella skillnader i respittal mellan olika respitsystem, och oavsett om resultatet beräknas med PCS, TOT eller TOD. Enda sättet att minimera effekten av vädret är att dela in flottan in mindre klasser med snarlika respittal.

Av den 44-båtar stora flottan i ORCi saknade 25st SRS-mätbrev. Av dessa 25 var endast 5st båtar svenska. Liksom tidigare år får även 2013 våra utländska gäster SRS-mätbrev utan kostnad. Inför 2013 kommer SFF att vidareutveckla modulen för mätbrevsansökan på webben för att göra mätbrevsansökan ännu enklare och smidigare för båtägarna. För våra internationella gäster kommer det att finnas en manual och klassregler på engelska.

Pelle Lindell & Jimmy Hellberg
SSF TK