LYS runt Gotland – del 2

Det har diskuterats en del i olika forum (on- och off-line) kring hur vi skall få fart på kappseglingen i Sverige. Jag tror det är viktigt att vi jobbar både i det stora och lilla perspektivet för att få fler deltagare och öka intresset för vår sport.

Det är viktigt att vi alla, som enskilda seglare, drar vårt strå till stacken; rekrytera en båt till den lokala kappseglingen, bjud med jollekillar/tjejer som besättning, jobba som funktionär, skriv ett reportage eller ta bra bilder. Eller påverka din klubb för att göra kappseglingarna mer attraktiva. Ett exempel på det senare ser vi i bifogat brev till KSSS, och som vi såg i ett tidigare inlägg så kan det få effekt!

Hur ska vi rädda Gotland runt?

Vi har under se senaste 15 åren sett en minskning av deltagande båtar på GR. 2006 var det endast 210 båtar jämfört med drygt 480 båtarna som var med under slutet av åttiotalet. Trenden måste brytas för att GR inte ska förlora sin status som en stor havskappsegling. Den stora mängden nya deltagare kommer vi nog inte hitta inom IMS och ORC. Här gäller det snarare att försöka öka bredden och få med de nya båtarna som sålts de senaste åren Bavaria, First, Dufour mfl samt få tillbaka de båtar som sedan åttiotalet slutat segla Ballad, Scampi, comfort, contrast mfl och tillsammans med klassförbunden marknadsföra GR i respektive klass. Det vore nog en stor hjälp för många om KSSS hjälpte till med någon form av start paket, hyra av livflotte, säkerhetsutrustning etc.

Första gången en båt ska delta på GR kostar ett ORC mätbrev 3000 kr dessutom tillkommer 700 kr för polardiagrammet, eventuella testkörningar kostar 400 kr per tillfälle. Att de flesta inte förstår vad siffrorna i ORC brevet betyder gör inte saken bättre dessutom så seglas det ”time on time” dvs alla får en faktor att multiplicera med sin seglade tid precis på samma sätt som LYS men till en avsevärt högre kostnad. För de allra flesta så används ORC mätbrevet bara i samband med GR.

Om KSSS inför en LYS klass på GR så försvinner hela mätbrevskostnaden för de som inte behöver ett LYS certifikat för 400 kr. Dessutom funkar LYS bra på standard båtar som är väl dokumenterade, just de båtar som har försvunnit från GR de senaste tio åren. Ett argument som ofta används mot LYS är att det inte är lika rättvist som tex. ORC. Denna uppfattning verkar dock inte seglarna dela, på tex. Lidingö Runt där seglarna själva kan välja mellan ORC och LYS klass väljer mer än tio gånger fler att segla LYS. På seglingar som Fearder och Göteborg offshore race finns det bara IMS och LYS klasser. För de större båtarna och de mer hård satsande teamen borde KSSS överväga att gå över till IRC då denna regel skapar snabbare och bättre båtar än IMS

Kostnaden för att segla GR tror vi är en av orsakerna till att färre är med. Startavgift, hyra av flotte och mätbrev kostar mellan 10.000 -12.000 kr vilket är den lägsta kostnaden man kan ha om båten i övrigt har all utrustning, sannolikt kostar det minst det dubbla.

Att införa en LYS klass kommer att förbilliga, förenkla och samtidigt öka bredden. Meningen med en LYS klass är att få med de båtarna som i dag helt försvunnit. En ökad bredd och fler deltagare kommer också att göra seglingen mer intressant för media att bevaka, något som gör det lättare för de mer professionella teamen att exponera sina sponsorer och partners.

De senaste två åren har båtarna i ORC 2 missat prisutdelning och regatta middag. I samband med att en LYS klass införs föreslår vi också att lys båtarna får en ny bana Alma, Hoburg, Visby, Alma vilket gör att de mindre båtarna har en chans att få vara med på avslutningen av GR. Ytterligare vore det en fördel om man startade på onsdagen innan, så att regattamiddagen är på lördagen. Det skulle i sådant fall bli en ordentlig avslutning och förmodligen skulle fler stanna kvar.

Vi tror införandet av en LYS klass kommer att öka deltagandet och mycket väl kan vara en rekryterings klass för de som längre fram vill satsa mer på havskappsegling. Låt seglarna själva välja mellan IRC / IMS, ORC och LYS. Det värsta som kan hända är att ingen anmäler sig till LYS klassen, men då har den möjligheten i alla fall prövats.

Pär Lindforss, Quantum sails
Kristian Hertzberg, ET Yacht & Charter
Mårten Jenner, Contender Sailcloth
Björn Lindforss, Novaförbundet
Kent Wretman, Gransegel

PS. Jag förutsätter att alla läsare av blur.se seglar minst en havskappsegling per år (antingen Gotland Runt eller Gothenburg Offshore race)!?

3 Comments

  1. Göran Thingvall Nov 14, 2006 Reply

    Äntligen ett vettigt beslut vad gäller Gotland Runt. Nu skapas det möjlighet för vanliga dödliga seglare att ha råd att vara med på GR. Jag som seglar både entyp med min Neppare och lite Lys med min Nova har inte möjlighet att satsa på både entyp och ORC eller IMS med min Nova. Nu finns det en möjlighet att jag kommer att delta med Novan på GR. Tänk om vi skulle kunna bli egen klass något år som vi blev på Lidingö runt. Det vore väl kul. Jag kommer inte att kunna vara med 2007 men hoppas att jag kan deltaga 2008 om det nu lyckas med Lys. Vidare kan man konstatera att ingen mätregel är eller kommer att bli helt rättvis, det får man leva med. Jag tycker inte att det är så mycket att gnälla om helt enkelt. Är det så att man vill ha rättvisa så får man välja att segla entyp. Då finns det sällan något annat än sig själv man kan skylla på. (Tyvärr:-)

  2. Author
    Peter Gustafsson Nov 14, 2006 Reply

    Tack för feedback Göran – verkar som folk är positiva till detta. Skall bli kul att se hur mycket båter det blir till sommaren!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.