Peter Klocks Minnesfond

klock005-721
Livet är inte rättvist. När jag före jul fick veta att Peter Klock gått bort så blev det så påtagligt. En härlig seglare, kompis och eldsjäl som inte längre kommer att finnas där på hamnplan. Tomrumet är stort på många sätt.

Men Klocken fick sätta sin prägel på svensk segling, och han kommer att fortsätta göra det genom sin minnesfond. Ett bra sätt för oss att visa vår uppskattning och hjälpa fler ungdomar in i vår fantastiska sport. Och som är fantastisk tack vare sådana som Peter. Tack för allt!

Läs också Fredrikssons seglarporträtt (Åke tog också bilden ovan) och vad Martin Sothell på Stena Match Cup skriver.

PETER KLOCKS MINNESFOND

Peter Klock är och har varit en viktig del av Svensk segling. Som elitseglare, funktionär, projektledare för Match Cup och de senaste 7 åren som VD för GKSS har han i hög grad bidragit till att utveckla och forma klubben och därmed också svensk segling till vad den är idag. GKSS organisation och medlemmar kommer alltid att vara tacksamma för hans stora insats.

Peter brann för alla ungdomars möjlighet att segla, kappsegla och utvecklas. Peter hade ögon för alla, oavsett förutsättningar och bakgrund. Han skapade möjligheter, lyfte fram och peppade en lång rad av oss som är aktiva inom segelsporten idag.

Tillsammans med familjen Klock startar nu GKSS ”Peter Klocks Minnesfond”. Inkomna medel skall oavkortat ge ungdomar chansen att segla, kappsegla och utvecklas genom utomhusaktiviteter. Fondens styrelse utgörs av Oscar Klock från familjen, Fredrik Lindén från nära vännerna samt Patrik Hedenstedt, tillförordnad vd GKSS.

Bidrag skickas till GKSS bankgiro 162-5912 Märk ”Peter Klocks Minnesfond”

BEGRAVNING

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen 25 januari kl. 14.00 i Älvsborgs kyrka (Hagens kapell), varefter inbjuds till minnesstund på Seglarkrogen, GKSS. O.s.a. till www.gillisedman.se eller 031-355 40 00.