Dansk Shorthand-sejler-forbund?

I samband med Silverrudder Challenge om en vecka så vill man diskutera om man skall starta ett shorthanded-förbund.

Tanken är god, men det är ganska mycket som skiljer solosegling och doublehanded, framförallt ur ett säkerhetsperspektiv. De flesta klubbar kan idag acceptera en doublehanded-klass i sina race, men solosegling är av förklarliga skäl inte lika accepterat.

Det finns också olika sätt att göra detta. I Norge har man Shorthanded Sailing Norway som ordnar bra träffar, men jag är osäker på hur mycket man påverkar arrangörer och race? Jag har alltid haft uppfattningen att SeilMagasinet är de som legat bakom mycket av koordineringen och rankingen i Norge? I Sverige har vi no-crew, som är en lös sammanslutning som samlar de intresserade ägarna och har etablerat ett antal egna race-format.

PÅ samma sätt är det inom storbåtsseglingen. Danish Big Boat bildades i stor stil, men sedan har det inte hänt så mycket. På västkusten samlas alla ägare till ett informellt möte där vi diskuterar gemensamma frågeställningar.

Så det finns både för- och nackdelar med att vara ett formell klassförbund eller organisation. Min rekommendation efter att ha sett de olika exemplen är att jobba informellt och brett med så många ägare som möjligt ett tag, för att sedan se om det finns ett behov av att formalisera samarbetet.

BådNyt, som arrangörer av Silverrudder, är aktiva i frågan och publicerade uppropet här.

Den stigende interesse for singlehand-sejlads i Danmark gør nu, at der bliver arbejdet for dannelsen af en egentlig forening for singlehand-sejlads i Danmark.

Den stigene interesse for Singlehanded Sejlads i Danmark gør nu, at der er grundlag for at etablere en egentlig forening for singlehanded og doublehanded – tilsammen Shorthanded sejlsport i Danmark.

Danmarks mest erfarne singlehandsejler Jan Møller har begået et arbejdspapir som kan danne udgangspunkt for etableringen af en sådan forening.

Under Silverrudder Challenge of the Sea i Svendborg 18-21 september vil der være mulighed for at registrere sig som “interesseret” i dette tiltag. Det foregår i Silverrudder Challenges Meeting Point, hvor du skriver dig på. Viser det sig, at der er opbakning kontakter vi dig med stiftelse af foreningen for øje under bådemessen i Fredericia i slutningen af februar/starten af marts.

Du kan læse Jan Møllers oplæg til forenings formål ved at følge linket her

København 29 August 2014

Arbejdspapir af Jan Møller

Dansk single-­ og doublehand forening / Danish Shorthand Sailing

Fremme kendskab og interesse for singlehandsejlads.
• Sikre at debatten omkring singlehandsejlads får tilført fakta og bliver afdramatiseret
• Trække historier ind fra undlandet, både nyheder og historiske, som portrætterer singlehandsejlads
• Arbejde for at Danmark bliver repræsenteret i de internationale singlehandkapsejladser.

Etablere og motivere standarder for sikkerhed omkring singlehandsejlads
• Personligt sikkerhedsudstyr
• AIS transponder som krav til kapsejlads
• I øvrigt følge ISAF kategoriseringer
• Etablere best practices‘

Fremme singlehand kapsejlads
• Arbejde for at udvikle singlehandkapsejladser på forskellige niveauer
• Skabe en singlehand kapsejladskalender
• Etablere en singlehand rangliste
• Standard sikkerhedskrav for alle sejladser (i dag er der forskel ml. Sølvror, Sj Rundt og W2S)
• Standard transponder løsning skaber (billig) platform for tracking

Støtte dialog og erfaringsudveksling mellem singlehandsejlere
• Internet forum
• Foredrag – symposium
• ‘Sejl med‘ dage, hvor ny singlehandsejlere kommer ud med erfarne.

Virke som bindeled mellem singlehandsejlerne som gruppe og Dansk Sejlunion, sejlklubber og relevante klasseorganisationer.
• Det er en anderledes sejladsform, som kan bidrage til at mange sejlere får det sjovere, mere spændende på en sikker måde -­‐ det skal slås fast og i de trætte hjerner rundt omkring i dansk sejlsport.