Skip to content

1 Comment

  1. Patrik Andersson
    Dec 5, 2014 @ 09:46

    Mycket efterlängtade förändringar som gör det enklare att arrangera och säkert kan få någon extra båt på linjen som annars skulle stannat hemma.
    Att SSF kan standardisera mått och vikt uppgifter kan nog i vissa fall behövas då en del uppgifter på båtar som tillverkare marknadsfört som entyp/klassbåtar och dessutom är CE-märkta skiljer mer än lovligt på dessa båtars mätbrev. Finns exempel där mätbreven skiljer 700 kg på sådana båtar, anger man så mycket högre vikt så är mätman och kalibrerad vägning på sin plats.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.