Starten från Newport live

Vi hoppas på roligare bana än på in-port?

vor_start_newport