Klassindelning i SRS

På diverse ställen har man diskuterat klassindelning. I SRS finns det numera ett antal klassningar som kan användas när man delar in båtar:

  • Racer/Sport (R/S)
  • Cruiser/Racer (C/R)
  • Cruiser (Cr)

Racer/Sport (R/S)
Båtar som är lätta i förhållande till sin seglande längd samt har relativt stor segelyta i förhållande till sitt deplacement. Båtar i denna klass har ofta god förmåga att segla snabbare än sin skrovfart, dvs halvplana eller plana, förutsatt att skrovformens linjer främjar detta. En typisk Racer/Sport-båt utmärker sig ofta i lättvind och på öppna bogar i frisk bris. Exempel på Racer/Sportbåtar: Elvström 717, Melges 24, Farr 30 m.fl.

Cruiser/Racer (C/R)
En typisk Cruiser/Racer är en båt konstruerad för att vara lika bra att semestra som att kappsegla i. Segelytan är moderat till stor medans båtens deplacement är högre än för en typiskt sportbåt. Den Typiska Cruser/racern är mycket allround men går relativt sett bäst på kryss/läns-betonade banor i mellanvind. Exempel på Cruiser/Racers: Scampi, Linjett 33, First 36.7, m.fl.

Cruiser (Cr.)
En Cruiser är normalt konstruerad att i första hand vara bekväm, både att bo ombord på och att segla. Deplacementet är ofta relativt högt i förhållande till sin seglande längd och segelytan är liten till moderat i förhållande till båtens deplacement. Den typiska Cruisern har ofta sin sweetspot på halvvindar i frisk bris. Exempel på Cruisers: Winga 87, Monsun 31, Bavaria 37 Cr, m.fl.

Vi hade uppe denna diskussionen innan Marstrand Big Boat. Med nästan 100 båtar på startlinjen så kan man ju göra det klassindelning på lite olika sätt.

För att hålla tidsschemat kunde vi dela in i tre grupper/starter. Vi vill dessutom ha många båtar på startlinjen för att det ger bra träning och höjer pulsen.

Vill man använda de nya klassningarna så hade det kunna se ut som följer:

a) Liten klass SRS från 1.22-1.35 = 0.130 diff = 10%
b) Stor klass SRS från 1.35-1.73 = 0,200 diff för majoriteten under 1.55 = 14%
c) “Sportbåtar” med SRS från 1,281-1,550 = 0,270 = 20%

Jämfört med en klassisk indelning
a) Liten klass SRS 1.226-1.301 = 0.075 diff = 6%
b) Mellanklass SRS 1,312-1.360 = 0.06 = 4,5%
c) Stor klass SRS 1.378-1.73 (12% diff mellan majoriteten)

Mina reflektioner:

– skillnaden/avstånden mellan snabbaste och långsammaste i respektive klass blir i snitt dubbelt så stora (14.7% i snitt i stället för 7,5%). Det förstärker fördelen av att vara snabbaste båt i klassen och innebär en större nackdel för de långsammare båtarna.

– sportsbåtsklassen blir spretig med en Alltiett 35, Cheetah 30, Farr 30, J/111, M34 och HH42. Här kommer fältet snabbt att dras ut och racingen kommer inte att bli särskilt tät. Framförallt är båtarna extremt olika på en förstakryss där det inte går att jämföra en HH42 eller Farr 30 med en ren sportbåt.

– det är också svårt att få lika trångt på startlinjen. Båtarna i R/S-klassen är korta/små i förhållande till sitt mätetal och startlinjen kommer att upplevas som gigantisk = tråkigt.

– i det vanligaste vindspannet 4-8 m/s så är skillnaderna inte särskilt stora mellan de olika typerna. Så valet blir mellan att ha många jämnsnabba båtar i normala förhållanden eller att skapa “rättvisa” när det blåser 3 eller 10 m/s.

Personligen kappseglar jag för att det är kul. Då är det mycket roligare att ha tight racing med båtar av olika typer än att segla i en “rättvisare” klass mot båtar man aldrig ser…

Men detta blir också en filosofisk fråga. Kanske behöver man vara fler för att indelningen skall funka bättre – men effekterna ovan lär finnas kvar.

Hur skulle ni själva göra: