Kolfiberrodret 10-11 juni 2016

Ännu fler roliga shorthandedrace. Kolfiberrodret anspelar väl på danska Silverrudder och körs i Stockholms skärgård i början av juni.

Mer info här. Just nu 13 båtar på listan.

KOLFIBERRODRET 10-11 JUNI 2016

Nu är det dags för den perfekta skärgårdskappseglingen! Du och en vän, ett äventyr i ett dygn under den ljusaste delen av sommaren genom världens vackraste skärgård!

Det är ansatsen till kolfiberrodret. Den är för oss som både vill ha en utmanande skärgårdskappsegling och en fantastisk upplevelse att dela med en vän. Efteråt seglingen har vi möjlighet att vila ut, snacka segling och äta middag tillsammans på Grinda Wärdshus.

Starten kommer att gå under fredag eftermiddag i närheten av Grinda, första start tidigast 14.00. Både kölbåtar och flerskrov är välkomna att vara med, vi seglar efter SRS och vi tillåter SRSs. Alternativ segelkonfiguration (s.k. shorthanded-mätbrev) samt att segla utan undanvindssegel med reducerat SRS-tal om det anges i anmälan är tillåtet. Den bana vi väljer kommer att bjuda på segling i stora delar av skärgården. Tanken med banan är att den ska erbjuda så rättvisa förhållanden som möjligt för alla båtar, dvs vi strävar efter att det ska bli en bra blandning av kryss, läns och halvvind. Vi har strävat efter att hitta en bansträckning som innebär att man inte ska behöva ta stora risker i navigationen för att vinna väg. Banan kommer att anpassas efter rådande förhållanden så att den är säker och vi siktar på att en båt med SRS 1,2 ska segla i ca 20 timmar med start och målgång vid Grinda.

Det sociala i anslutning till kappseglingen är viktigt och vi erbjuder därför ett paket där hamnavgift för natten den 11-12 juni samt middag (confiterad grissida med syrad kål, rödlök och potatispuré), en öl och en kopp kaffe per person ingår. Paketet går på 800 kronor per båt och självklart vore det toppenkul ifall ni skulle välja att vara med på det! Ange vid anmälan om ni vill vara med på middagen eller ej.

Anmälan
Deltagarantalet är begränsat till 50 båtar, först till kvarn gäller. Anmälan sker på mail till kolfiberrodret@gmail.com, avgiften är 200 kronor. Sista anmälningsdag är den 27 maj 2016 och efteranmälan kan ske fram till den 5:e juni 2016 till dubbel avgift, 400 kronor. Betalningen av anmälningsavgift samt middagspaket och bryggpalts (totalt 1000 kronor inom ordinarie anmälningstid) görs till kontonr 0101229 clearingnr 5374 som tillhör Staffan Larsson alternativt Swisha till 0733233257 (ange skepparens namn som referens). Turordningen för anmälan styrs av betalningsdatum. Om man inte får en plats pga sen anmälan och seglingen är full kommer hela beloppet att betalas tillbaka. Samma sak gäller om man avbokar sin anmälan senast den 27:e maj, därefter återbetalas inte avgiften.

Vid anmälan, ange följande:
 Båttyp
 Båten namn
 Segelnummer
 SRS-tal
 Med eller utan undanvindssegel
 Ange om det är standardbåt enligt tabell eller om det är mätbrevsbåt, om det är mätbrev, ange vilket mätbrev
 Skepparens namn
 Mobilnummer
 E-postadress
 AIS-nummer om det finns, ej krav.
 Om ni vill vara med på middagen eller ej (800 kr inklusive hamnavgift)

OBS! Anmälan är inte komplett innan startavgiften är inbetald. Om du vill ändra något i din anmälan så gör en helt ny komplett anmälan med samma epostadress så ersätts den gamla.

Arrangör
Viggbyholms Segelsällskap

Datum
10-11 juni 2016

Tid och Plats
Första start tidigast 14.00 för de med lägst SRS-tal. Start och mål vid Grinda, banområdet är Stockholms Skärgård. Start i mindre grupper där alla tider är lokal GPS-tid. Beräknad målgång kring lunch lördagen den 11 Juni.

Banan
Banan kommer att vara en skärgårdsbana på ca 100 sjömil i normala vindförhållanden och kommer att gå både i mellanskärgård och ytterskärgård med start och mål vid Grinda. Vid hård vind kommer vi att välja ett banalternativ som innebär mindre öppet vatten och säkrare navigation. I lätt vind en kortare bana som tillåter en målgång kring 12.00 lördagen den 11 juni. Bana kommer att bestämmas senast klockan 9.00 den 10 juni 2016 och publiceras på Kolfiberrodrets facebooksida. Tills vidare finns en exempelbana på facebooksidan.

Virtuellt skepparmöte Eftersom en del båtar inte dyker upp förrän direkt till start och efter att de första har startat, kommer vi inte att hålla ett traditionellt skepparmöte. Istället kommer vi att tillämpa ett skepparmöte här på vår facebooksida, online hela veckan innan seglingen vilket ger alla tid att reflektera och ställa frågor. Skepparmötet Avslutas kl 21.00 dagen innan start.

Klasser
Båtarna kommer att delas in i två klasser, kölbåt och flerskrov.

Starter
Vi kommer beroende på antal deltagande båtar och spridning i SRS att dela in fältet i mindre startgrupper. Ansatsen är att skicka iväg starterna så att det blir så liknande förhållanden för alla båtar som möjligt, gruppen med lägst SRS startar först och de med högst startar sist på ett ungefär motsvarande halv omvänd SRS-start – grupperna borde vara som mest samlade efter halva banan.

Regler
Endast två personer ombord på var båt. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR 2013-2016) samt SRS-reglerna och seglingsföreskrifterna för Kolfiberrodret. Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. Alla båtar kan komma att föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören enligt ISAF Regulation 20. Användande av autopilot och/eller vindroder är tillåtet.

Villkor för att delta
Den tävlande ska vara medlem i en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Allt deltagande i regattan är helt på egen risk. Se KSR 4, besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten tar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för före, under eller efter tävlingen. Deltagarantalet är begränsat till 50 båtar. Betala snarast efter anmälan då datum för inbetalning styr turordningen.

Registrering Ingen traditionell registrering eftersom båtar kommer anlända efter första båt startat. Istället räknas alla båtar som startar in.

Seglingsföreskrifter
Publiceras på kolfiberrodrets facebooksida senast två veckor innan start.

Säkerhet
Seglingen saknar säkerhetsbåt. Samtliga deltagare utgör säkerhetsbåt för övriga deltagare. Vid misstanke om problem på en annan båt SKALL de omkringliggande båtarna omedelbart assistera aktuell båt vid behov. Motor får användas, ta egen tid för hur lång tid du har förlorat. Anmäl tidsåtgång till tävlingsledningen senast i direkt anslutning till målgång, den kommer att kompenseras på ett rättvist sätt.

Generellt gäller följande:
Alla skall bära flytväst samt vattentät ficklampa (ex pannlampa, för att kunna signalera i mörker) under hela seglingen.
Vidare skall följande finnas ombord: – VHF som skall vara påslagen under hela seglingen på Kanal 16 och om funktion finns med passning på kanal 72. VHF:en måste vara tydligt hörbar från sittbrunnen. Kanal 72 är den kanal som vi använder under seglingen, vid nödsituation använd kanal 16.
– Första förband
– Lanternor – Någon typ av GPS för positionsangivelse.
– Mobiltelefon i vattentätt fodral eller motsvarande. Uppmanas att bäras. – Konade pluggar eller motsvarande för genomföringar – Ankare med anpassad lina – Mistlur – Brandsläckare förutsatt att kök, elsystem eller motor finns ombord – Hink med lina – Länspump – 2 säkerhetsselar och säkerhetslinor – Livboj med lampa och kastlina – Kompass – Sjökort för hela banområdet, om endast digitala skall minst en backup-enhet finnas ombord.
– Lista lättillgänglig med mobilnummer till samtliga deltagande båtar, antingen på papper eller elektroniskt (även utan uppkoppling) Listan kommer att publiceras på facebooksidan vid anmälningstidens slut.

Invändig barlast och tunga föremål som batterier, kök mm skall vara säkrade.
Finns AIS ombord skall denna vara på under hela seglingen.

Om en båt går på grund är det tillåtet att starta motorn för att ta sig av grundet.

Fotografering/film
För att vi ska få seglingen dokumenterad måste alla deltagande besättningar bidra med fem bilder var från seglingen. Dessa läggs gärna under seglingen men senast inom en timme efter målgång upp på kolfiberrodrets facebooksida. Pris för bästa bild!

Allmänt om säkerhet vid kappsegling:
En båt ansvarar ensam för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta segla. Alla båtar ska ge all assistans till båtar eller människor i fara i enlighet med Kappseglingsreglerna regel 1 samt sjötrafikreglerna. Alla båtar ska ha VHF kanal 16 igång och om möjligt bevakning på kanal 72 GPS ska vara igång med positionsinformation synlig, JRCC (Joint Rescue Co-ordination Centre) sitter i Göteborg och är ofta inte bekanta med platser som är självklara för oss)

OBS! Du ska bara assistera om du inte sätter din egen besättning eller båt i fara.

I händelse av olycka: Ropa Mayday, Mayday, Mayday på VHF kanal 16. Ange olyckans art samt position Du kan även ringa 112 och begära sjöräddningen. Alternativt ringa sjöräddningen direkt på tel 031-64 80 20

Alla omkringliggande båtar SKALL omedelbart assistera nödställd båt. Även om en annan båt stannar kanske den besättningen beslutar sig för att inte assistera eller anser att DU har bättre förutsättning för att lämna assistans. OBS! Det är aldrig fel att larma. Om det sedan visar sig att larmet inte behövs, kan man alltid avboka räddningsinsatsen. I övrigt, använd sunt förnuft och gott sjömanskap!

Hamnplatser
Vid ankomst efter målgång kommer vi att ha en del av bryggan reserverad för deltagande båtar, uppge att du är deltagare i Kolfiberrodret.

Regattamiddag med mingel Kommer att hållas på Grinda Wärdshus klockan 17.00 med efterföljande prisutdelning och mingel.

Välkomna

Staffan Larsson, Arcona 340 Imbruglia
Peter Skoglund, Passad GT Jenny