How to run aground

J/35 S/V Solution visar hur det går till under Blakely Rock Benefit Race. Känsliga tittare varnas.