Inga goes to Melges 40

Man skall alltid byta när det börjar gå bra i den gamla båten :-)

Vi ser fram emot rapporterna när den nya båten är på vattnet (hörde jag testsegling).