Cruising-gennaker till Sun Fast 40.3?

Dagens läsarfråga.

Kom ihåg att utgångspunkten är cruising, men med “körglädje”.

Jag vet vad jag tycker, men det finns säkert fler med bra input.

På vår familjebåt eftersträvar jag att anpassa segelgarderoben så att vår 40-fots performance cruiser blir så lätthanterlig som möjligt med liten besättning utan att för den skull prioritera ner “körglädjen”. Första steget var att sälja rullgenuan och i stället segla med 107% fock som kompletterades med Code0 halsad i permanent peke, sydd plant i stark laminatduk så att den har ett register som begränsas av båtens rätande moment. (Inte som de racinganpassade bukiga breda i nylonduk.. som inte håller för trycket. ) Code 0 har varit ett fantastiskt härligt segel för familjen i alltifrån lätt bidevind till både lätta och friska undanvindar. Mycket lättare att få det att fylla än en gammal tung rullgenua på slör o läns.

Men det saknas en sista pusselbit och det sista steget är att byta spinnakern mot en top-down-furlad gennaker. Min målbild är att ha tre rullar, fock, code0 och gennaker, lite inspirerad av de franska ensamkappseglarna. Fall och halspunkter är förberedda för detta. Frågan är nu: Vilken storlek & skärning på Gennaker ska jag ha för att få ett segel som kommer användas maximalt och ge mycket glädje! Ska det som en segelmakare uttrycker det vara en “ofantligt stor typ A2” eller en mer konservativ G3 (finns inte längre i NS sortiment?). Jag har följt tråden om shorthanded SRS och läst att större segel trycker ner stäven och blir svårare att hantera. Från vilken vindhastighet får jag det problemet – eller upp till vilken hastighet har jag mer glädje av ett stort segel?

Båten är en Sun Fast 40.3. Kanske känner du inte Sun Fast 40.3 så väl, men i många avseenden är den lik Arcona 400 men något lägre rigg.

Indata:
J 4 220
I 15 530

Notera:
Ledare för gennakerfall är placerat ca 500 mm över original ger I-mod ca 16 meter
Halspunkt för “tackline” sitter ute på peke, ca 70 cm framför förstagsfästet ger “J -mod” ca 4,9 meter

Fått detta från segelmakarn så jag vet vad att speja efter på begagnatsidan:

min ideal max
förlik 16,1 16,4 17,4
akterlik 14,0 14,9 16,0
underlik 8,2 9,5
1/2-bredd 8,6 10,0
Area 111,0 136,0

Vad trycker du är det mest rätta seglet för mig och min familj? Tänk solosegling.. så tror jag det blir bästa utgångspunkten..

Storlek? Skärning? Dukvikt? Etc?

/// Fundersam familjeseglare