Blåsigt Bohusrace på Dehler 33 Den Röde

En hårig startraka med Hans Caspersson & Fredrik Eliasson.