SRS-tabellen 2018 uppe nu

Finns här. Några spaningar?

Uppdatering 180211:

Inför 2018 har arbetet med att utveckla SRS-systemet fortsatt. Årets tydligaste förändring är att möjligheten att ta ut ett separat shorthandedmätbrev tas bort och ersätts av en möjlighet att välja en alternativ segelkonfiguration för shorthandedtalet på det ordinarie mätbrevet. En båt kan alltså fortsättningsvis endast ha ett mätbrev med standardrespittal för en normal konfiguration och ett shorthandedtal som kan vara för samma eller en alternativ konfiguration.

Vi har lagt avsevärt arbete på att uppgradera webbgränssnittet som numera är tvåspråkigt (svenska/engelska) och har förbättrade möjligheter att lägga in hjälpinformation i infobubblor. Vi kommer att förbättra informationen i gränssnittet under tid och vi tar gärna emot önskemål och tips på vad som kan förbättras

Bedömningsmetoden har justerats på några punkter:

Bedömningssystemet för flygande segel har justerats som en respons på den tekniska utvecklingen av dessa segel. Antalet val av segelmaterial för flygande försegel begränsas till två; vävd duk och laminerad duk. Inverkan av dessa förändringar blir liten för de flesta befintliga båtar.

Bedömningen av mycket långsmala båtar har justerats. Detta rör endast ett fåtal båtar, främst stora skärgårdskryssare.

Begränsningarna för att få det så kallade ”cruisingavdraget” har justerats. Vår bedömning är att den gamla modellen var allt för förmånlig för många båtar och för 2018 gäller att om en enskrovsbåt har en segelgarderob begränsad till ett storsegel, en genua med FLP>130% av FB vilken förs på ett rull-system monterat helt ovan däck samt maximalt ett flygande försegel ger detta sänkt SRS-tal.

Alla segel utöver ett försegel samt ett flygande försegel kommer att påverka respittalet. Inverkan kommer att vara svag men är tänkt som en påminnelse om att SRS i första hand är ett respitsystem för breddkappsegling.

Sammantaget gör årets förändringar att medianbåten får ett höjt tal på ca. 0.003.

Ett antal tabellbåtar har fått justerade uppgifter och därmed kan respitalet ha ändrats. Källan till nya måttuppgifter är främst SRSv – mätningar och information från ett antal båtägare och vi tar gärna emot infomation om ytterligare felaktigheter i båtdataladen. Ändringarna rör följande båttyper; Accent, Aphrodite 101, Bianca 101, Dehler 29, Elan 333, Elan 31, First 44.7, HR310, Maxi Magic, Mistinguette, Murena, OE29, OE 36, Scanner 391, Scanner 38, Sveakryssare, Player 31 och Player