North Sails J/70 Speed Guide

Uppdaterad version idag. Bra läsning både för de som seglar J/70 och andra.

Time on the water will make the difference.