Dags att anmäla sig till Sista Chansen

BKSS Sista Chansen 15/9- 2018
Sista Chansen ingår i Liros SRS Cup och West side cup
Kappsegling enligt SRS, SRSv eller Shorthanded SRSs
2 delseglingar, en Bansegling ( c:a 1,5 tim ) efterföljs av en Skärgårdsbana ( c:a 15nm ).
Delsegling 1 med Jakstartförfarande ( lugnare starter ) på korrigerad tid, delsegling 2 börjar direkt vid målgång i första seglingen, alla resultat enligt korrigerad tid, placering i race 1 & race2 ger totalen enligt KSR lågpoängsystemet.
Anmälan via SSF Sailarena, länk på BKSS hemsida www.BKSS.se