Seglingens Mästare 2018

Har man tvingats byta namn från Mäsgtarnas Mästare?