SRS 2020 är här

Mätbrevssystemet närmar sig färdigt men vi har fortfarande lite problem med betalningsfunktionen så vi får skjuta på den officella öppningen till imorgon. Medan ni väntar är här årets nyheter:

SRS-nyheter 2020

Ny definition av vägningskondition införs.

Från och med 2020 är SRS mätkondition samma som i ORC och i RSR’s definition av båtvikt)

Skälet till förändringen är för att göra mätkonditionen entydig och minska frestelsen att ha onormalt tung utrustning vid vägningen.
Båtar som vägts tidigare får ett schablonavdrag på vikten och behöver inte vägas om (även för att behålla sitt SRSv-mätbrev). De tester och kontrollvägningar av utrustning vi gjort visar att respitalet för dessa båtar i undantagsfall kan bli 0.001 fel.

Skärpt policy vad gäller viktsuppgifter

Möjliga viktskällor kommer att vara:

• Båtdatablad eller klassregel.
• Eget ORCi- eller IRC Endorsed-mätbrev.
• Uppgift från konstruktör, katalog eller tillverkare.
• Vägning av ägaren med kalibrerad våg.
• Vägning av ägaren med våg inbyggd i kran.

För båtar där ingen viktsuppgift enligt alternativen ovan finns tillgänglig kan SSF på båtägarens begäran fastställa vikten

I övrigt har inga väsentliga förändringar i bedömningsmetoden har gjorts men SRS2019 hade en bug i programmet som påverkade ett fåtal båtar. Denna bug har nu rättats Den påverkade båtar som har kombinerat en stor spinnaker med en liten gennaker eller en stor gennaker med en liten spinnaker.

Standardmätbrev för tabellbåtar.

En möjlighet att ta ut standardmätbrev för tabellbåtar införs. Det är frivilligt att ta ut och gratis och ger båtägaren 4 val och ett respittal anpassat efter valen (inkl. det så kallade cruisingavdraget för båtar med rullfocksystem över däck, ett försegel och högst ett flygande sege)l:
• Propellerutrustning
• Rullfock
• antal försegel
• antal flygande segel.

Mått kan inte ändras i ett standardmätbrev.

De syns i mätbrevslistan som vanliga mätbrev vilket kan vara praktiskt vid anmälan till vissa kappseglingar där arrangörens IT-system hämtar uppgifter ur mätbrevsdatabasen.

SRS tabellen

SRS tabellen kommer att publiceras om ca. en vecka.

Följande båtar har fått uppdaterade data i SRS-tabellen; Albin Nova, Albin Stratus, Arcona 340, Banner 30, Elan 37, Farr 30, Farr 40, First 27.7, H-båt, Hanse 342, J/109, JOD35, Mustang Junior, Linjett 40, Safir.

Nya båtar i SRS tabellen är; Dehler 30 OD, Dehler 38, ett stort antal nyare jolle typer tex. RS600, RS Tera, RS Aero. Ytterligare båtar kommer att tillkomma före säsongen.

2020 års klassregler och mätmanual finns på svensksegling.se
https://www.svensksegling.se/…/srs…/srs-klassregler-2020.pdf
https://www.svensksegling.se/…/srsr…/srs-matmanual-v2020.pdf