Solo mellan broarna 2020

Söndagen efter Tjörn Runt (alltså 16/8) så seglas det solo runt Tjörn. Filmen ovan från Jonas på J88.se.

Förra året var det 23 båtar anmälda. Då vann David Selvert i sin Maxi Racer Eldvatten.

Med allt fler som provat solosegling i år, så kanske vi kan bli 30 båtar?

Anmälan: med en kommentar nedan (båtyp, båtnamn, SRS, segelnummer)
Start: under Tjörnbron söndag 18/8. på GPS-tid:
– 09:30:00 för båtar med SRS under 1.000 och
– 10:00:00 för de med SRS på 1.000 och över
Målgång: över kraftkabeln strax före (200 m) Skåpesundsbron,
man tar egen målgångstid och rapporterar med en kommentar här.
Bana: medsols runt Tjörn
SRSs (shorthanded) enligt tabell/mätbrev/gissning
Priser: inga
Deltagande: på egen risk.

Efter målgång ses man på Almö kvarterskrog.